“Güney Adana Kalkınma Programı” Kapsamında Çalıştaylar Gerçekleştirildi


Adana Valiliği koordinasyonunda yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında hazırlanan Eylem Planı çerçevesinde 5 başlıkta çalıştaylar gerçekleştirildi.

Çukurova Kalkınma Ajansı’nda gerçekleştirilen çalıştaylarda, kamu kurumlarından, üniversitelerden ve sivil toplum kuruluşlarından toplam 125 temsilci Güney Adana’nın kalkınmasına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı.

23 Ocak tarihinde istihdam ve yoksulluk teması ile başlayan çalıştaylar,  24 Ocak’ta eğitim çalıştayı, 25 Ocak’ta sağlık ve güvenlik çalıştayları ile devam ederek 26 Ocak tarihinde yapılan sosyal uyum ve yaşam kalitesi çalıştayı ile son buldu. 

Çalıştaylarda, Ajans uzmanları tarafından Güney Adana Kalkınma Programı tanıtım sunumu yapılmasının ardından mevcut durum analizi sunumları gerçekleştirildi. Katılımcılar sunumları takiben bölgedeki sorun ve ihtiyaçları tartışarak, sorunların çözümüne yönelik fikir ve proje önerilerini geliştirdi.