ÇOCUKLAR OKULA GİTSİN DİYE


Yönetici Kurum: Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Proje Ekseni: Yoksulluk / İşsizlik

Proje Konusu: Adana’nın Seyhan ve Yüreğir İlçelerinin güney mahallelerinde yaşayan ve maddi durumunun yeterli olmaması nedeniyle okula devam edemeyen öğrencilerin aile bireylerinin işgücünü tespit ederek nitelikli beşeri sermayeyi geliştirmek, doğru beşeri eşleştirmesi yapmak ve işgücü piyasasına kazandırmak.

Proje Hedef Kitlesi: Adana’nın Seyhan ve Yüreğir İlçelerinin güney mahallelerinde yaşayan İl Milli Eğitim Müdürlüğü ADABİS sistemi kayıtlarına göre maddi durumunun yeterli olmaması nedeniyle 5 gün ve üzeri devamsızlık yapan ve okul terki riski bulunan en az 100 öğrencinin aile bireyleri.

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, (Yüreğir ve Seyhan RAM Müdürlükleri) KOSGEB Adana İl Müdürlüğü, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir BelediyesiBaşkanlığı.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - HAZİRAN 2018

Ekonomik nedenlerden dolayı beş (5) gün ve üzerinde devamsızlığı olan ve okul terki riski bulunan öğrencilerin ad-soyad, TC Kimlik numarası, okul/sınıf bilgileri ve okul müdürü iletişim bilgilerini içeren dosyalar (ADABİS verileri) İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden teslim alınarak listeler incelenmiştir.

 Lise gruplarında;

Öğrencinin bir işte çalışması ve/veya ailenin maddi durumunun yeterli olmaması nedeniyle devamsızlık yapan öğrenci sayısı: Seyhan ilçesinde 20 öğrenci, Yüreğir ilçesinde 20 öğrenci olmak üzere toplam 40 öğrenci olarak tespit edilmiştir.

 Ortaokul gruplarında;

Öğrencinin bir işte çalışması ve/veya ailenin maddi durumunun yeterli olmaması nedeniyle devamsızlık yapan öğrenci sayısı: Seyhan ilçesinde 50 öğrenci, Yüreğir ilçesinde 43 öğrenci olmak üzere toplam 93 öğrenci olarak tespit edilmiştir.

Yukarıda bahsedilen bilgiler ışığında İl Milli Eğitim Müdürlüğü ADABİS verilerine göre Seyhan ve Yüreğir ilçelerinin güney mahallelerinde, öğrencinin bir işte çalışması ve/veya ailenin maddi durumunun yeterli olmaması nedeniyle devamsızlık yapan öğrenci sayısı 133 olarak tespit edilmiştir.

Proje süresince maddi yetersizlik nedeniyle devamsızlık yapan öğrencilerin aileleri evlerinde ziyaret edilerek, ailesi İŞKUR’a davet edilerek veya ailelerle okullarda okul müdürleri eşliğinde görüşülerek öğrencilerin devamsızlık nedenlerinin kaynağı tam olarak tespit edilecektir. Ailelerinde çalışmaya uygun olan kişiler için danışmanlık hizmeti verilerek iş arama çalışmalarına başlanacak, girişimci olmak isteyen aile bireylerine ise gerekli bilgiler verilerek yönlendirme çalışmaları yapılacaktır. Aile bireyleri işe yerleşen öğrencilerimizin okul devamları sağlanarak, hem okul müdürleri hem de proje koordinatörleri tarafından takip edilecektir. Proje süresince iş bulmakta zorlanılan ve herhangi bir mesleği olmayan aile bireyleri için mesleki eğitim kursları düzenlenerek uygun birer meslek sahibi olup iş bulmalarına yardımcı olunacaktır. Ayrıca proje kapsamında tecrübe paylaşım toplantıları düzenlenecektir.

 Projemiz Haziran 2018 tarihinde son bulacaktır. Projemiz Adana’nın güney mahallelerinde bulunan ailelerin ekonomik kalkınmasını sağlayarak bu ailelerin sosyal yaşama entegrasyonunu gerçekleştirecek ve öğrencilerin okula sürekli devamını sağlayacaktır.