ÇORBADA TUZUM OLSUN


Yönetici Kurum: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ekseni: Eğitim

Proje Konusu: Güney Adana Bölgesi’nde ikamet eden 20-40 yaş arası kadınların aktif iş gücüne ve sosyal hayata katılımının sağlanması.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesinde ikamet eden, örgün eğitimini tamamlayamamış, sosyal güvencesi ve mesleki yeterliliği olmayan kadınlar.

Proje Ortak ve Paydaşları: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR,KOSGEB,AOSB, ATO, ASO, ESOB.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

İşsizlik ve istihdam, ekonomik ve toplumsal kalkınma ve ekonomik büyümeye doğrudan etkisi olan, dolayısıyla üzerinde en fazla durulması gereken konulardan biri haline gelmiştir. Bu dinamiklerden etkilenen en önemli kesimi şüphesiz kadınlar oluşturmaktadır.

Refah seviyesinin yükseltilmesi ve kalkınmanın devamlılığının sağlanabilmesi bakımından kadın istihdamı önem arz etmektedir. “Çorbada Tuzum Olsun” projesi ile Güney Adana Bölgesinde ikamet eden, örgün eğitimini tamamlayamamış, sosyal güvencesi ve mesleki yeterliliği olmayan yetişkin kadınların mesleki kurslar vasıtasıyla sosyo- ekonomik zorluklarla baş etmelerine katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Ayrıca, kadınların iş piyasasının dışında kalmalarının önüne geçilerek onları çalışma hayatına kazandırmak, sosyal güvenlik sistemine dâhil olacak şekilde çalışmalarına imkân sağlamak ve bu sayede özellikle kayıtlı kadın istihdamını arttırmak projenin hedefleri arasında yer almaktadır. Halk Eğitimi Merkezinde düzenlenecek mesleki eğitim kursları ile 20-40 yaş aralığında 150 kadının iş sahibi olup sosyal izolasyon riskinden korunmaları, yeterlikleri doğrultusunda meslek sahibi olup yaşam kalitelerini yükseltmeleri, sosyal güvenlik sistemine dahil olmaları ve sağlıklı bir gelecek planlamaları sağlanacaktır. Kurs programlarına ek olarak çeşitli sosyo-kültürel etkinlikler düzenlenerek katılımcıların yaşadıkları topluma aidiyet

duygusunu güçlendirmeleri de hedeflenmektedir.

Kadın istihdamına yönelik İŞKUR destekli meslek edindirme kursları açılacak ve kurs bitiminde ise kursiyerlerin yeterlikleri sertifika ile belgelendirilecek ve başarılı olan katılımcıların uygun çalışma ortamlarında istihdam edilmeleri desteklenecektir.

Eylül 2017'de başlayacak proje ile Adana'nın sosyoekonomik seviyesi düşük Güney Adana mahallelerinin bir kısmında 20-40 yaş arası 150 kadının iş gücüne katılımı sağlanacaktır. Proje kapsamında öncelikle 3 Halk Eğitimi Merkezi ile çalışma takvimi oluşturulacak ve 150 kadın kursiyer belirlenecektir. Eğitimlerin tamamlanmasının ardından kursların belgelendirilmesi yapılacak, kursiyerlerin İŞKUR kayıtları oluşturulacak ve kursiyerlerin uygun iş alanlarına yönlendirilmesi gerçekleştirilecektir. Ayrıca, KOSGEB tarafından girişimcilik eğitimleri verilerek KOSGEB desteği almak isteyenlere katkı sunulacaktır.

Projenin tamamlanması ile birlikte bölgenin kadın istihdam sayısında artış sağlanacak, bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sunulmuş olacak ve öncü proje olarak benzer konulardaki gelecek çalışmalara örnek teşkil edecektir.