EL ELE VERELİM KANSERİ YENELİM


Yönetici Kurum: İl Sağlık Müdürlüğü

Proje Ekseni: Sağlık

Proje Konusu: Güney Adana’da yaşayan kadınların kanser tarama programlarını iyileştirmek ve kapsamını genişletmek. Kanserden korunma yollarını öğrenmiş, taranabilir kanser türlerini ve kanser taramaların yapıldığı merkezleri bilen ve kanser taramalarını düzenli olarak yaptıran toplum oluşturulmasına katkı sunmaktır.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan 1000 kadın.

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Müftülüğü, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

Güney Adana bölgesinde yaşayan kişilerin gelir düzeyinin ve eğitim seviyesinin düşük olması, bununla birlikte zararlı madde kullanımının bu bölgede yaygın olması sebebiyle çevresel risk faktörlerine bağlı kansere yakalanma riskleri oldukça yüksektir. Öte yandan, kanser hastalığının tedavi edilmesinde ve önlenmesinde en önemli faktör, erken teşhistir. Bu bölgedeki kadınların kanser riskinden uzaklaşmaları ve sağlıklarını korumaları için düzenli kanser taramalarının onlar için erişilebilir hale getirilmesi gerekmektedir.

Bu çerçevede, Adana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında; İl Sağlık Müdürlüğünce “Güney Adana’da El Ele Verelim Kanseri Yenelim” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı, Güney Adana Bölgesinde yaşayan kadınlara, tarama yöntemleri ile erken teşhisi mümkün olan kanserleri anlatmak, kanser vakalarını yakalamak, iş gücü kayıpları, maliyetli tedaviler ve ruhsal bozukluklar oluşmadan toplum sağlığını iyileştirmektir. Projenin Eylül 2017’de hazırlık çalışmaları yapılarak, 02 Ekim 2017 tarihinde Güney Adana’daki Kuran Kursları, SEYMER’ler ve Kültür Evlerinde başlayacaktır. Güney Adana bölgesinde yaşayan 1000 kadının eğitilmesi ve taranması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında, İl Müftülüğü ile Güney Adana bölgesindeki 15 kuran kursunda ve bölgedeki Seyhan Belediyesi SEYMER (Sürekli Eğitim ve Uygulama Merkezi) ve Yüreğir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kültür Evlerinde yer ve zaman planlaması yapılarak sağlık eğitimleri düzenlenecektir. Kadınlara, Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM), Toplum Sağlığı Merkezleri (TSM) ve Aile Hekimleri tarafından kanser tarama faaliyetlerinin yapıldığı anlatılacaktır. Eğitim verilen kadınların bu kurumlara yönlendirilerek randevu sistemi ile kanser taramasına girmeleri sağlanacaktır.Proje, Ağustos 2018 tarihinde son bulacaktır.

Projenin uygulanması ile Güney Adana bölgesinde yaşayan kadınlarımıza kanser eğitimleri verilecektir. Ayrıca, tarama hizmetlerinin erişilebilir hale getirilmesi ile sağlıklı bir toplum oluşturulmasına katkı sağlanacaktır.