EMANETLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM


Yönetici Kurum: İl Müftülüğü

Proje Ekseni: Kentsel Yaşam Koşulları

Proje Konusu: Güney Adana mahallelerimizde Kamu mallarının kullanımı ve korunması hakkında farkındalık oluşturmak

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan nüfus

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Muhtarlıklar, STK’lar.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

250 civarındaki görevlilerimiz ve iş birliği yapacağımız kurumların öncülüğünde, gönüllülerden oluşan 4 bin kişilik “Emanet Koruyucuları” oluşturulması, bölgede en çok zarar gören kamu malları ve mekanlarına uyarı levhaları, çıkartma, afiş vb. materyaller aracılığıyla “Emanetime Dokunma” duyuruları aracılığıyla da 40 bin kişiye, toplamda 75 bin kişiye ulaşılması beklenmektedir.

Ülkemizin birlik ve beraberliğini hedef alan terör örgütleri genellikle şehirlerin gelişmemiş mahallelerinde faaliyetlerine zemin bulmakta, bu mahallelerdeki 1- Ekonomik güçlük ve eşitsizlikleri, 2-Eğitim eksikliği veya noksanlığını, 3- Kamu hizmetlerinin yokluğu veya yetersizliğini propaganda aracı yaparak genç kitlelerin örgüte katılımını sağlamaktadır. Kendilerine eleman toplayabilmek için kamu hizmetlerini aksatmayı temel amaç edinen terör örgütleri, kamu malına zarar vermeyi önemli stratejilerinden kabul etmektedirler. Emniyet verilerine göre, Adana ilimizde 2015, 2016 ve 2017 yıllarında zarar gören kamu mallarının %75’i Güney Adana mahallelerinde gerçekleşmiştir. Kamu mallarının sürekli zarar görüyor olması bölge halkı tarafından gayet sıradan bir olaymış gibi algılanmakta, dahası kimi zaman çocuklar tarafından eğlence olacak kadar basit görülmektedir. Bölgede toplum hizmetine sunulan kamu mallarının korunması ve zarar görmemesi için farkındalık oluşturacak çalışmalara ihtiyaç vardır.

Kalkınma Programı kapsamında Adana İl Müftülüğünce “Emanetlerimizi Koruyalım” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı; Güney Adana mahallelerinde toplum hizmetine sunulan kamu mallarının, birer emanet olduğu bilinci oluşturarak korunmasını sağlamak ve kamu mallarına verilen zararları minimize etmektir. Proje ile Güney Adana’da kamu mallarının zarar görme oranının %40 azaltılması hedeflenmektedir. Eylül 2017tarihinde başlanacak proje ile Güney Adana mahallelerimizde hizmet veren 40 Okul, 100 Cami, 30 Kur’an Kursunda yapılacak olan “Emanetlerimiz Bilinci” seminerleri ile 30 bin kişiye ulaşılması, bölgede görev yapan 250 civarındaki görevlilerimiz ve iş birliği yapacağımız kurumların öncülüğünde, gönüllülerden oluşan 4 bin kişilik “Emanet Koruyucuları” oluşturulması, bölgede en çok zarar gören kamu malları ve mekanlarına uyarı levhaları, çıkartma, afiş vb. materyaller aracılığıyla “Emanetime Dokunma” duyuruları aracılığıyla da 40 bin kişiye, toplamda 75 bin kişiye ulaşılması beklenmektedir.

Proje Faaliyetleri: Okullar, Camiler, Kur’an Kursları, taziye evleri, kahvehaneler vb. toplu kullanım alanlarında, toplumun her kesimine ulaşacak şekilde “Emanetlerimiz Bilinci” seminerlerinin verilmesi. İnsanların ortak kullanımına sunulan, herkesin yararlanma hakkı olan kamu mallarının, başta kamu görevlileri olmak üzere, toplumun her kesiminin devlete, millete ait her şeyi korumak, ölçülü ve yerinde kullanmak en başlıca görevi olduğu bilinci oluşturmak maksadıyla “Emanet Koruyucuları” ekibinin oluşturulması, Hizmet verilecek bölgede en çok zarar gören kamu malları ve mekanlarının belirlenmesi, bu mekanlara ve kamu mallarına uygun sloganların tespit edilmesi, toplumda farkındalık oluşturacak şekilde uyarı levhalarının hazırlanarak “Emanetime Dokunma” faaliyetinin yürütülmesi sağlanacaktır. Projenin uygulanmasıyla Güney Adana bölgesinde, kamu mallarının üzerinde “tüyü bitmemiş yetimin hakkı” olduğu ve zarar vermenin dünyevi ve uhrevi çok büyük bir vebal olduğu farkındalığı oluşması ve kamu mallarına zarar verilmesinin azalması hedeflenmektedir.