GELECEĞİN OKULUNDA, OKULUN HEP YANINDA


Yönetici Kurum: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ekseni: Eğitim

Proje Konusu: Güney Adana Bölgesinde yer alan ortaöğretim kurumlarının kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi, eğitimde toplam kalitenin artırılması ve öğrencilerin devamsızlık ve okul terkine neden olan risklerin proje ortağı kurum, yönetici, öğretmen ve veli işbirliği ile en aza indirilmesi

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesinde yer alan ortaöğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, velileri, öğretmenleri ve kurum yöneticileri

Proje Ortak ve Paydaşları: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, KOSGEB, İŞKUR, Çukurova Üniversitesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, AOSB, ATO, ASO.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

“Geleceğin Okulunda, Okulun Hep Yanında” Projesi Güney Adana Bölgesinde yer alan ortaöğretim kurumlarında Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liselerinde problem olarak karşımıza çıkan devamsızlık ve okul terklerini en aza indirmek amacıyla hazırlanmıştır. Adana Valiliği çatısı altında bulunan tüm kurumlar bu projeye destek sağlayacak ve proje ortağı kurumlarca tüm olasılıklar gözden geçirilerek etkili bir analiz çalışmasıyla problemlerin ortadan kaldırılması için alanlara yönelik sorunlara spesifik çözümler üreteceklerdir. Proje kapsamında düzenlenen faaliyetler çerçevesinde 2.000 öğrenciye yönelik eğitici seminerler, 300 öğretmene yönelik mesleki gelişim seminerleri ve 500 öğrenci velisine yönelik bilinçlendirme seminerleri düzenlenecektir. Öğrenci ve okul bağını güçlendirmek amacıyla “Ufkunu Geliştir, Geleceğini Değiştir!” etkinliği kapsamında her okul en az 4 etkinliğe katılacak ve en az 4 sektörel eğitici gezi düzenlenecektir.

En az 1.000 öğrenciye Mesleki İlgi ve Yönelim Testi uygulanacak, öğrencilerin ilgi alanları tespit edilecek ve uygun mesleki yönlendirmeler gerçekleştirilecektir. Ayrıca "Başarı Bende" faaliyetleri kapsamında okul içi spor, tiyatro, müzik, resim alanlarında yapılacak sosyal faaliyetler ile öğrenci motivasyonu arttırılacaktır. “Gençlik Okulda” etkinliği kapsamında gençleri okula bağlayıcı, okula devamı özendirici ve okula güven duygusunu arttırıcı slogan/afiş çalışmaları yıl boyu okullarda sergilenecektir. 12 ay sürecek projenin hayata geçirilmesiyle öğrenci, öğretmen ve veli motivasyonu artırılarak okul terki ve devamsızlık oranlarının %20 azaltılması hedeflenmektedir. Proje, Ağustos 2018'de son bulacaktır.

Projenin tamamlanması ile bölgedeki velilerin eğitim konusunda bilinç düzeyi arttırılmış, öğrencilerin ise kendilerine uygun mesleklere yönlendirilmeleri sağlanmış olacaktır. Proje öğrencilerin motivasyonunun sağlanması ve yeteneklerini kullanabilmeleri açısından olumlu bir etki yaratarak okul terk oranının azalmasına ve işsizlik oranının düşmesine olumlu yönde katkı sağlayacaktır. Buna bağlı olarak bölgede hem ekonomik gelişim hem de bilinçlendirme faaliyetlerinin bir kazanımı olan toplumsal nitelikte artış gözlenmesi beklenmektedir.