GELECEĞİN SPORTMENLERİ


Yönetici Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Proje Ekseni: Sosyal İçerme

Proje Konusu: Güney Adana’da bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin okul spor faaliyetlerine katılımlarının ve başarılarının arttırılmasıdır.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde bulunan- Sucuzade, Dağlıoğlu, Gülbahçe, Yeni Bey, Hürriyet, Kocavezir, Meydan, Şakirpaşa, Ova, Uçak, Fevzipaşa Sarı Hamzalı mahallelerinde ikamet eden ve öğrenim gören öğrenciler.

Proje Ortak ve Paydaşları: Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, ATO, ASO.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

Güney Adana bölgesinde yaşayan çocuk ve gençler, yaşadıkları kötü çevre koşulları, maddi imkânsızlıklar, terör ve ailevi sorunlar sebebiyle Adana’nın en dezavantajlı çocukları ve gençleridir. Bu çocuklar ve gençler, sosyo-ekonomik yetersizlikleri sebebiyle okullarda sunulan spor faaliyetlerinden yeterli ölçüde faydalanamamaktadırlar. 2016/2017 eğitim-öğretim yılı verilerine göre; Güney Adana bölgesinde, Seyhan’da 116 okulda 84.407 öğrenci, Yüreğir’de 94 okulda 125.225 öğrenci bulunmaktadır. Okul spor faaliyetlerine katılanlar içinde ancak %25'i çeşitli branşlarda başarılı olmuş, grup müsabakalarına katılma fırsatı yakalamıştır. Bu okullardan 20'si, 2016-2017 eğitim – öğretim sezonunda okul içi spor faaliyetlerine hiç katılamamıştır.

Okul spor faaliyetlerinin genel amacı; çocuk ve gençlerde bedensel, zihinsel ve toplumsal sağlık bilincinin uyandırılması ve onlara bu değerlerin kazandırılmasıdır. Bu genel amaç çerçevesinde çocuk ve gençlerde dayanışma ve işbirliği duygusunu geliştirmek, kural bilinci oluşturmak, paylaşım, adalet, hoşgörü ve yardımseverlik gibi insani değerleri güçlendirmek temel hedeflerdendir. Bunun yanı sıra sporun; insan, doğa ve toplumsal alanlardaki etkisi ve işlevi konularında bilinçlendirmek okul sporunun en önemli eğitim amaçları ve ilkeleri arasındadır.

Bu çerçevede, A dana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce ”Geleceğin Sportmenleri” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı; Türk sporunun temel kaynağını oluşturan okul sporlarını çeşitlendirerek geliştirmek, yaygınlaştırmak ve okul içi/okullar arası spor organizasyonlarına katılımın arttırılmasını sağlamaktır.

Proje 25 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır. Güney Adana bölgesinde bulunan 11 mahallede (Sucuzade, Dağlıoğlu, Gülbahçesi, Yeni Bey, Hürriyet, Kocavezir, Meydan, Şakirpaşa, Ova, Uçak, Fevzipaşa, Sarı Hamzalı Mahallelerinde ) ikamet eden ve öğrenim gören toplam 1000 çocuk ve gence; futbol,atletizm,basketbol,- bocce, muaythai, voleybol, taekwondo, hentbol, karate, kick boks, badminton temeleğitimleri verilecektir. Sporculara katıldıkları branşlarda sporcu lisansları çıkarılacaktır. "İçimizden Biri" etkinliği ile Dünya- Avrupa – Türkiye Şampiyonlarının katıldığı söyleşiler yapılacaktır. Çukurova ve Yüreğir atletizm pistlerinde kısa mesafe yarışlar düzenlenecektir. İlçeler arası karate, muaythai, kick boks, taekwondo müsabakaları düzenlenecektir. Proje, Ağustos 2018 tarihinde son bulacaktır.

Projenin uygulanması ile çocuk ve gençlere yaşam boyu spor yapma alışkanlığının kazandırılması, spora aktif katılımlarını sağlayarak sporun faydalarının tabana yayılması, sportif,sosyal ve kültürel faaliyetlere ilgilerinin artırılması sağlanarak suça yönelmelerinin engellenmesi, çocukların ve gençlerin spor yolu ile eğiterek kötü alışkanlıklardan korunması ve lisanslı sporcu sayısının arttırılması hedeflenmektedir.