GELECEK SEN OL!


Yönetici Kurum: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Proje Ekseni: Sosyal İçerme

Proje Konusu: Korunmaya ve yardıma ihtiyacı olan çocukların tespit edilerek hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi, çocuk istismarlarının bitirilmesi ve gerekli ekonomik destekten faydalandırılmasıdır.

Proje Hedef Kitlesi: Proje bölgesindeki sosyal ve psikolojik desteğe ihtiyacı olan çocuklar ve aileleri.

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

Güney Adana bölgesinde, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 29. maddesi gereği ve 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu'na göre korunmaya ve yardıma ihtiyacı olan çocuk ve ailelerin olması nedeniyle bu projenin gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.

Adana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “ Gelecek Sen Ol ” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı; korunmaya ve yardıma ihtiyacı olan çocukların tespit edilerek hayat şartlarının daha da iyileştirilmesi, çocuk istismarlarının bitirilmesi ve gerekli ekonomik destekten faydalandırılmasıdır.

Eylül 2017’ de başlayacak proje ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu hakkında bilgilendirmeler yapılarak çocuk istismarlarının önüne geçilmesi sağlanacaktır. Ayrıca, yapılacak yardımlar takip edilerek özellikle çocuklarımızın okul hayatı desteklenecektir.Proje, Ağustos 2018'de son bulacaktır.

Projenin uygulanması ile Güney Adana bölgesinde yaşayan çocuklarla ilgili Çocuk Hakları’nın etkin bir şekilde uygulanması ve konu hakkında farkındalık oluşturulması sağlanmış olacaktır.