GELECEKTE BİR-İZ


Yönetici Kurum: İl Müftülüğü

Proje Ekseni: Sosyal Uyum

Proje Konusu: Güney Adana’da yaşayan çocuk ve gençlerde birlik, beraberlik içerisinde yaşama kültürünün yaygınlaştırılması ve gençlerin gelecek tasavvurlarının, ortak gelecek eksenli olmasına katkı sunmasıdır.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız.

Proje Ortak ve Paydaşları: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

Projenin amacı, iç ve dış göç nedeniyle farklı kültürlere ev sahipliği yapan Güney Adana mahallelerinde, ortak tarih tasavvurunu geliştirmek, etnik kimlik ve kültürel farklılıkların, terör olaylarına konu edilmesinin önüne geçmek ve sosyal uyum konusunda farkındalık oluşturmaktır.

Bu proje ile yoğun göç nedeniyle farklı kültürlere sahiplik eden Güney Adana’da yer alan mahallelerimizde tarih, kültür, sanat vb. alanlardaki ortak değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturulacaktır.

2015 TÜİK verilerine göre Adana’da yaşayan bireylerin yüzde 40,28’i Adana dışında başka bir ilin nüfusuna kayıtlı bireylerden oluşmaktadır. Göçle gelerek şehrin yarısını oluşturan bu büyük nüfusun, neredeyse tamamı Güney Adana mahallelerine yerleşmektedir. Bu durum çarpık kentleşme, altyapı sorunları başta olmak üzere terör örgütlerinin etnik ve farklı düşünceler üzerinden yaptığı ayrımcı propagandalar sebebiyle terör, şiddet ve sosyal uyum sorunlarının artmasında önemli rol oynamaktadır. Bölge halkının yaşadığı kente aidiyet hissetmesi, etnik farklılıklar ve farklı düşüncelerin bölge için bir zenginlik olduğunu fark etmesi için sosyal ve kültürel faaliyetlerin arttırılması oldukça önemlidir.

Adana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, Adana Valiliğince “Gelecekte Bir-İz” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı, iç ve dış göç nedeniyle farklı kültürlere ev sahipliği yapan Güney Adana mahallelerinde, ortak tarih tasavvurunu geliştirmek, etnik kimlik ve kültürel farklılıkların, terör olaylarına konu edilmesinin önüne geçmek ve sosyal uyum konusunda farkındalık oluşturmaktır. Eylül 2017'de başlanacak proje ile “Gelecekte Bir-İz” kamp yeri ile 5 bin kişiye; 15 Okul, 40 Cami, 15 Kur’an Kursunda yapılacak olan “Bizim Geleceğimiz” seminerleri ile 20 bin kişiye; “Gelecek Ormanımız” etkinliği ile 5 bin kişiye, “Geleceğimize Mektup” etkinliği ile 2 bin kişiye; toplamda 32 bin kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında oluşturulması düşünülen “Gelecekte Bir-İz” kamp merkezinde Güney Adana mahallelerimizde yaşayan farklı etnik yapıya ve kültüre sahip vatandaşlarımızın ve özellikle gençlerimizin, kente aidiyet hissetmesine yardımcı olacak ve ortak gelecek tasavvurlarını geliştirecek etkinlikler yapılacaktır. “Bizim Geleceğimiz” adıyla farklı etnik unsurlardan ve farklı düşüncelere sahip konuşmacılar tarafından seminerler gerçekleştirilecektir. Farklı etnik unsurlardan ve farklı kültürlerden gençlerden oluşan ve her birini beş kişinin ortak dikip büyüteceği, 1000 ağacın dikileceği “Gelecek Ormanımız” etkinliği yapılacaktır. Kamp merkezinde ve terör propagandasının yoğun yapıldığı mahallelerde, ortak gelecek tasavvuruna katkı sunması için 10/15 yıl sonra açılmak üzere “Geleceğimize Mektup”etkinliği ile bugünden geleceğe mektuplar gönderilecektir. Proje, Ağustos 2018'de son bulacaktır.

Projenin uygulanması ile göç nedeniyle farklı kültürlere kucak açan Güney Adana bölgesinde, birlikte yaşam kalitesinin arttırılması, kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma kültürünün güçlendirilmesi ve gençlere ortak gelecek inşa etme konusunda farkındalık kazandırılması hedeflenmektedir. Bu çerçevede, Adana Valiliğimiz koordinesinde yürütü- len Güney Adana Kalkınma Projesi kapsamında Genç- lik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce ”Yaşama Kulaç At” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı; Adana ili genelinde meydana gelen boğulma vakaları ve çocuk ölümlerini minimize etmektir. Proje ile 2018 yılındaki su kanallarında yaşanan boğulma vakalarının bir önceki yıla göre 25 azaltılması hedeflenmektedir.

10 Temmuz 2017 tarihinde başlanacak proje ile Hür- riyet, Türkocağı, İstiklal, Bey, Sucuzade, Yeni bey, Gül- bahçesi, Havuzlu Bahçe, Kocavezir, Meydan, Şakirpaşa mahallelerinde ikamet eden 6-16 yaş arası toplam 350 çocuk ve gence Atatürk Yüzme Havuzunda) yüzme eğitimi verilecektir. 6-16 yaş aralığı öğrencilerinden oluşan gruplar 3 er hafta, haftanın 4 günü (Pazarte- si –Salı- Çarşamba- Perşembe), 12 ders saati, acemi yüzme eğitimini tabi tutulacaktır. Eğitim sonrası yüzme müsabakaları yapılacaktır. 12 ay sonunda yüzme müsabakalarında dereceye giren 12 mahalledeki 12 grubun ilk 3’e girenler tekrar yarıştırılarak kız ve erkek gruplardaki ilk 3 belirlenerek ödüllendirileceklerdir. Proje 30 Haziran 2018 tarihinde proje son bulacaktır. Projenin uygulanması ile Güney Adana bölgesinde yaşayan çocukların erken yaşta hayata veda etmeleri- nin önüne geçilmesi beklenmektedir.