GENÇ NESİLLER ÖĞRENİYOR


Yönetici Kurum: Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü

Proje Ekseni: Sosyal İçerme

Proje Konusu: Güney Adana’da ikamet eden gençleri günü birlik ve yatılı kamplara almaktır.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan 18 yaş altı çocuk ve gençler.

Proje Ortak ve Paydaşları: Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

Gençlik döneminde yaşanan dezavantajlılık, bireyin toplumsal yaşamdan uzaklaşmasına ya da kopmasına neden olabilmekte ve genç bireyin içinde yaşadığı toplumla arasındaki ilişkiyi olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Dezavantajlı genç ve toplum arasındaki bu olumsuz ilişkiyi, bireyin sosyal olarak bütünleşmesini sağlayabilecek politikalar oluşturup bu politikaları etkili biçimde hayata geçirerek ortadan kaldırmak mümkündür.

Bu çerçevede, Adana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce ”Genç Nesiller Öğreniyor” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı, gençlerin gelişiminin desteklenerek güçlü bir gelecek ve toplumsal yapı oluşmasına katkı sağlamaktır.

Proje, 25 Eylül 2017 tarihinde başlayacaktır. Proje ile gençlik merkezlerinin tanıtımı yapılacaktır. Güney Adana’da yer alan mahallelerde ikamet eden gençler için günübirlik geziler ve bir haftalık yatılı kamplar düzenlenecektir. Şehir hayatının karmaşasından çıkıp tabii bir mekâna gelmek suretiyle sosyalleşme, eğlenme ve çeşitli sosyal aktiviteler gerçekleştirme fırsatı yakalayan gençler, zihinlerinde yeni pencerelerin açılmasıyla hayata karşı daha olumlu bir bakış açısı geliştirecektir. Kamp süresi boyunca gençlerin güvenli bir ortamda heyecan duyacağı, yeni arkadaşlıklar kuracağı, kendisini ispat edebileceği ve yeteneklerini ortaya çıkarabileceği bir ortam oluşturulacaktır. Ayrıca Güney Adana’da yer alan mahallelerde ikamet eden gençlerimizin katılımıyla“Halk Oyunları Ekibi” oluşturulacaktır. Halk oyunları gösterilerinde yöresel kostümler ve figürler ile bir kültür mozaiği oluşturulacaktır. Göçten yoğun şekilde etkilenen Güney Adana bölgesinde kültürler arası etkileşimin ve sentezin arttırılmasına katkı sağlanacaktır. Proje, Ağustos 2018 tarihinde son bulacaktır.

Projenin tamamlanması ile Güney Adana bölgesinde yaşayan gençlerin kamplarda yapılacak eğlenceli aktivitelere katılmaları eğitim psikolojisi açısından son derece önemli bir kazanımdır. Bu kazanım, okullarımızdaki eğitim öğretim faaliyetlerine öğrencilerin isteyerek ve severek katılmalarına da yardımcı olacaktır.