GÖNÜLLERDE BİR-İZ


Yönetici Kurum: Adana Valiliği ve Proje Paydaşları

Proje Ekseni: Sosyal Uyum

Proje Konusu: Farklı kültürlere ev sahipliği yapan ilimizde, özellikle Güney Adana mahallelerinde; şehir kültürü, şehirlilik ve toplumsal bütünleşme bilincinin geliştirilmesidir.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız.

Proje Ortak ve Paydaşları: Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Muhtarlıklar, İlgili STK’lar.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

2015 TÜİK verilerine göre Adana’da yaşayan bireylerin yüzde 40,28’i Adana dışında başka bir ilin nüfusuna kayıtlı bireylerden oluşmaktadır. Bütün bu göçle gelenler, Adana yöresinin sosyo-kültürel ve ekonomik hayatına uyum sağladığı durumlarda, son derece önemli katkılar sağlamışlardır. Göçle gelenlerin, Adana ilinin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı içerisinde eritilip toplumsal yapıya katılımının sağlanamadığı durumlarda ise göç ve göçle gelenler, ilin toplumsal-kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlamaktan uzak kalmışlardır. Ayrıca bu durum işsizlik, kentlileşememe, terör, madde bağımlılığı/kaçakçılığı, çarpık kentleşme ve alt yapı sorunlarını da beraberinde getirmiştir.

Kalkınma Programı kapsamında Valiliğimizce “Gönüllerde Bir-İz” projesi hazırlanmıştır. Yoğun göçler nedeniyle farklı kültürlere sahiplik eden Güney Adana mahallelerimizde tarih, kültür, sanat vb. alanlardaki ortak değerlerimiz konusunda farkındalık oluşturulacak. Ayrıca şehir kültürü ve şehirlilik bilincinin geliştirilmesi. Güney Adana mahallelerinde yaşanan terör olaylarında propaganda malzemesi olarak kullanılan, etnik kimlik ve kültür farklılıklarının Adana tarihinde bir zenginlik olarak yaşandığını tanıtıp, geleceğe de zenginlik olarak taşınmasını sağlamak hedeflenmektedir.

25 Eylül 2017 tarihinde başlanacak proje ile, Haziran 2018'e kadar: 15 Okul, 40 Cami, 15 Kur’an Kursunda yapılacak olan “Gönül Bahçemiz” seminerleri ile 20 bin kişiye, bölgede hizmet veren semt pazarı yerleri ve kültür merkezlerinde “Gönülden Gelenler Halk Müziği” konserleriyle 30 bin kişiye, farklı kültürlerden oluşan mahalle sakinleri arasında oluşturulacak “Gönül Köprüsü” ziyaretleri etkinliğiyle 10 bin kişiye, farklı kültürlerden gençlerin oluşturacağı gruplarla “Kardeşlik Müsabakaları” etkinliğiyle de 10 bin kişiye, toplamda ise 70 bin kişiye ulaşılması sağlanacaktır.

Proje kapsamında; “Gönül Bahçemiz” adıyla farklı etnik unsurlardan ve farklı düşüncelere sahip konuşmacılar tarafından sunulacak seminerlerin yapılması. Güney Adana mahallelerimizde yaşayan her yörenin, Adana ilinin sosyo-kültürel ve ekonomik yapısı içerisinde eritilip toplumsal yapıya katılımının sağlanamadığı durumlarda ise göç ve göçle gelenler, ilin toplumsal- kültürel ve ekonomik hayatına katkı sağlamaktan uzak kalmışlardır. kendi yöresel müzik kültürünü icra eden bir sanatçının katılımıyla, bölgede hizmet veren semt pazarı yerleri ve kültür merkezlerinde, 2 ayda bir ve farklı semtlerde olmak üzere “Gönülden Gelenler Halk Müziği” konserleri düzenlenecek. Farklı kültürlerden oluşan mahalle sakinleri arasında, gönül bağı kurmak ve kardeşlik duygularını arttırmak maksadıyla, bölgede hizmet veren doktor, öğretmen, imam vb. kamu görevlilerinde katılımıyla “Gönül Köprüsü” ziyaretlerinin yapılması. Bölgede yaşayan farklı kültürlerden gençlerin oluşturacağı takımlarla, tanışma ve kaynaşma sağlamak maksadıyla çeşitli alanlarda “Kardeşlik Müsabakaları” tertip edilmesi sağlanacaktır.

Gönüllerde Bir-İz projesiyle metropol şehirler için dünya genelinde bir sorun haline gelen birlikte yaşama kalitesinin zayıflaması problemine çözüm olması ve farklı kültürlerle bir arada bulunmanın bir zenginlik olduğu farkındalığının oluşması beklenmektedir.