GÜNEY’İN TURUNCU KADINLARIN UMUDU


Yönetici Kurum: Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Proje Ekseni: Sosyal Uyum – İstihdam

Proje Konusu: Güney Adana bölgesinde yaşayan ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara, turunç reçeli yapımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek,bu kadınların mesleki beceri kazanmalarını sağlamak ve bu kadınları kendi işlerini kurabilecekleri potansiyele taşımak.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan işsiz kadınlar.

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Seyhan Belediye Başkanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: KASIM 2017 - AĞUSTOS 2018

Güney Adana bölgesinde yaşayan kadınlar genellikle çalışma hayatında fiziksel veya toplumsal engeller yaşamakta, istihdam piyasasına girişte, zorluklarla karşılaşmaktadır. Projenin hedef kitlesini oluşturan Güney Adana bölgesinde yaşayan kadınlara yönelik olarak ,binlerce yıldan beri Akdeniz havzasında yetişmekte olan ekonomik bir değeri bulunmayan turuncun reçel olarak değerlendirilmesi aracılılığı ile Güney Adana bölgesinde yaşayan, dezavantajlı bir grup olan kadınlarımızı sosyal ve ekonomik yaşama katılımları için cesaretlendirmek mesleki becerilerini geliştirmek, istihdam edilebilirliklerini kolaylaştırmak, kendi işlerini kurabilecek potansiyele taşımak projenin öncelikleri arasındadır.

Valiliğimiz koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu projede kadınlarımıza turunç reçeli yapımı konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilecektir. Eğitimlerin sonunda kadınlarımız Milli Eğitim onaylı sertifika edineceklerdir. Teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlayan kadınlar iş hayatına atılmaları için özendirilecek ve teşvik edilecektir. Proje hedef grubunda yer alan ve eğitimlerini tamamlayan kadınların, ürettikleri ürünlerini ilimizde gerçekleşecek olan Uluslararası portakal çiçeği karnavalında tanıtma ve gelir elde etme imkanı bulacaklardır. Projemizde İl Mili Eğitim Müdürlüğü proje ortağı olarak sorumluluk üstlenecektir. Proje ortağı kuruluş proje kapsamında verilen eğitimlerin Halk Eğitim modüllerine uygun olarak gerçekleştirilmesi ve sonrasında kursiyerlerin ulusal düzeyde geçerliliği olan bir sertifika edinebilmeleri için kurumumuzla işbirliği yapacaktır. Projenin teorik ve uygulamalı eğitimlerinin yürütülmesi için Seyhan Belediyesinin tahsis edeceği bir mekan atölye ve derslik olarak kullanılacaktır. Eğitim alacak kadınların seçilmesinde teknik desteği Seyhan Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü verecektir. Eğitim programı içerisinde hijyenik turunç reçeli üretimi konusunda eğitim verilecektir. Kadınların ürettikleri Turunç reçellerini pazarlamaları konusunda İl Ticaret Müdürlüğü etkin rol alacaktır. Projenin 2017 yılı Kasım ayı itibariyle başlatılması planlanmaktadır. Projenin hedef kitlesini oluşturan kadınlara yönelik olarak uygulanacak mesleki eğitimler ve sonrasında istihdam olanağı yaratılması yoluyla kadınların toplumsal hayata adapte olması amaçlanmıştır.