MÜZİKLE ŞENLENEN YÜREKLER


Yönetici Kurum: Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Proje Ekseni: Kültür ve Turizm

Proje Konusu: Güney Adana Bölgesindeki mahallelerde yaşayan ve eğitim gören öğrencilerin sanatsal faaliyetlere ve sosyal yaşama katılımını sağlamak ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesindeki okullarda eğitim gören öğrenciler.

Proje Ortak ve Paydaşları: Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: KASIM 2017 - HAZİRAN 2018

Projemiz; gelir seviyesi düşük mahallelerde eğitim gören öğrencilerin topluma kazandırılmasının ve sosyal becerilerinin arttırılmasının, barış ve huzur ortamının gelecekte de idame ettirilebilmesi ve korunabilmesi için bir gereklilik mahiyeti taşıdığı fikrini temel almaktadır. Çocukların ve gençlerin toplumun dışına itilmeden, eşitlik ilkesi çerçevesinde yaşaması ve sosyal faaliyetlere katılması, şehirlerin ve ülkelerin sosyal kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için önem arz etmektedir. Çünkü çocuklar ülkelerin geleceğidir ve hiçbir ülke geleceğini riske atamaz.

Müzik, insan hayatında birleştirici ve bütünleştirici rol oynayan, ortak hissiyatı ortaya çıkaran ve toplumsal eşitsizlikleri yok sayan sanat dallarından biridir. Projemizde müziğin birleştirici ve kaynaştırıcı rolünden faydalanarak, çocukların yeni ortamlar ve yeni insanlar tanımasının, sanatın rahatlatıcı ve dinginleştirici etkisiyle hayatlarının ileriki dönemlerinde yapacakları tercihlerde daha mantıklı kararlar vermelerinin önünü açmayı hedefledik.

Valiliğimiz koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı çatısı altında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce koordine edilen "Müzikle Şenlenen Yürekler" projesi kapsamında Güney Adana Bölgesinde bulunan okullardaki müzik öğretmenleriyle görüşmeler yapılacak ve öğretmenlerin yönlendirmeleri neticesinde seçilen öğrencilerin Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası tarafından düzenlenen eğitim konserlerine katılması sağlanacaktır. Söz konusu faaliyetler ile amaçlanan, öğrencilerin diğer okullardaki akranlarıyla kaynaşmasını sağlamak, öğrencilerin sosyal yaşam becerilerinin arttırılmasına katkıda bulunmak, sanat yoluyla öğrencilere yeni bakış açıları kazandırmak, öğrencilerin özel yaşamlarında karşılaştığı sorunlardan uzaklaşmasını sağlamak ve öğrencilerin özgüvenini arttırarak topluma daha faydalı bireyler olmalarının yolunu açmaktır.

‘Tek bir çocuğun vereceği karar ya da yapacağı tercih, bir toplumun kaderini değiştirebilir’ anlayışından yola çıkarak hazırladığımız bu proje çerçevesinde dezavantajlı çocukların katılımıyla gerçekleştirilecek sanatsal etkinlikler neticesinde kimi çocuklar kendine yeni hedefler koyacak, kimileri müzik aracılığıyla kendini bulacak, kimileri de hoşça vakit geçirip yeni arkadaşlar edinerek sosyal becerilerini geliştirecektir.