GÜNEY ADANA TARİH VE KÜLTÜRLE BULUŞUYOR


Yönetici Kurum: Adana İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü

Proje Ekseni: Kültür ve Turizm

Proje Konusu: Gelir seviyesi düşük mahallelerde yaşayan ve eğitim gören öğrencilerde kültür ve tarih bilincini oluşturmak ve kültürel ve tarihi değerlerimizin gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesindeki okullarda eğitim gören orta öğretim öğrencileri

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: KASIM 2017 - HAZİRAN 2018

Proje fikri; gelir seviyesi düşük mahallelerde yaşayan ve eğitim gören öğrencilere ilimizdeki tarihi, turistik ve kültürel varlıkların ve değerlerin anlatılmasına ilişkin olarak yapılan talepler sonucunda ortaya çıkmıştır. Söz konusu talepler vesilesiyle görülmüştür ki öğrenciler yaşadıkları şehirde yer alan tarihi, turistik ve kültürel varlıkların bir çoğunun bilmemektedir. Yaşadığı şehrin kültürüne ve tarihine uzakta yetişen çocuklar, kültürlerini yaşatamamakta ve gelecek nesillere aktaramamaktadır. Çocukların ve gençlerin, tarihe tanıklık eden yapılar, antik kentler, köprüler vb. hakkında bilgi sahibi olmadan tarihlerine ve tarihi eserlere sahip çıkması ve toplumumuzda kültür ve tarih bilincinin yerleşmesi beklenemez.

 

Bu bağlamda, Valiliğimiz koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı çatısı altında, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce “Güney Adana Tarih ve Kültürle Buluşuyor” Projesi hazırlanmıştır. Proje; Türkiye Turizm Stratejisi 2023 Eylem Planında yer alan, bölgeler arasındaki gelişme farklılıklarının giderilerek sürdürülebilir kalkınma hedefine katkıda bulunma, iç turizmin tanıtımına yönelik yeni plan ve programlar geliştirme ve yerel halkı soyut ve somut kültürel mirasın değeri ve korunması konusunda bilinçlendirme hedeflerine; Çukurova Bölgesel Kalkınma Planının, sosyal bütünleşmeyi sağlama önceliğini içeren sosyal uyum sorunlarının çözülmesi stratejik amacına ve 2023 Uzun Vadeli Gelişme Stratejisinin bilim ve uygarlığa katkı ile kültürel birikimin sosyal alanda sağlanması amacına hizmet edecektir.

 

Proje kapsamında Güney Adana Bölgesinde yaşayan ve 9. sınıfta eğitim gören orta öğretim öğrencilerine, Adana’daki tarihi, turistik ve kültürel değerleri anlatan sunumlar yapılacak; Müzeler Haftası etkinlikleri çerçevesinde söz konusu öğrencilerin Yeni Adana Müze Kompleksini ziyaret etmeleri sağlanacak; sunum yapılan öğrencilerden okul yönetimleri tarafından belirlenecek başarılı öğrenci ile öğretmenlerinin 2018 yılının Nisan ayında düzenlenecek olan Turizm Haftası etkinlikleri çerçevesinde il içi gezilere katılmaları sağlanacak; söz konusu öğrenciler arasından en başarılı olan bir grup öğrencinin  ise Çanakkale iline yapılacak kültür gezisine katılması sağlanacaktır. 7 ay sürecek projemizin sonunda; projeye dahil edilen öğrencilerin kültürel, tarihi ve turistik değerler hakkında bilgi sahibi olması; arkeoloji, antropoloji gibi yeni bilim dallarıyla tanışarak öğrenciler için yeni ufuklar açılması; kültür varlıkları konusunda farkındalık yaratılması ve söz konusu öğrenciler vasıtasıyla toplumda milli kültür ve tarih bilincinin yerleştirilmesi hedeflenmektedir.