HUZURLU AİLE


Yönetici Kurum: Adana İl Müftülüğü

Proje Ekseni: Sosyal Uyum

Proje Konusu: Güney Adana’da yaşayan ailelerin, aile içi ve akrabalar arası iletişim bağını güçlendirerek, çocuklar ve gençlerin suç ortamlarından uzak tutulmasının sağlanmasıdır.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan aileler.

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Muhtarlıklar, İlgili STK’lar.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

21. yüzyılda yaşanan değişme ve gelişmeler toplumsal hayatta bireylerarası iletişim ve ilişkinin de yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Bu arada, aile ve toplum içinde yaşayan çocuk, genç ve yetişkinlerin sorunları giderek çoğalmakta, yeni sorumluluklar ve beklentiler ortaya çıkmaktadır. Bu değişim karşısında aile kurumunun güçlendirilmesi büyük önem taşımaktadır. Bu nedenle aile yaşantısı eğitimi programlarının geliştirilmesine ve bu programların işlerlik kazanmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Aile, toplumun en temel ve en önemli yapı birimi olmakla birlikte, ülkemiz genelinde her geçen gün boşanma olayları artarak devam etmektedir. Kadına yönelik şiddet başta olmak üzere, aile içi şiddet de her geçen gün artmaktadır. 2016 TÜİK verilerine göre, en az bir kez boşanmış bireylerin boşanma nedenleri incelendiğinde; Türkiye genelinde en fazla boşanma nedeni %50,9 ile sorumsuz ve ilgisiz davranma, %24,3 ile eşlerin ailelerine karşı saygısız davranması sorunlarının önde geldiği görülmektedir. Ayrıca 2016 TÜİK verilerine göre çocuklarla iletişim konusunda bilinçsiz/ olumsuz davranışların yaygın olması ve çocuklar yanlış yaptığında verilen cezaların başında %72,6 ile azarlama, %48,7 ile İnterneti yasaklama, %40,8 ile TV izlemesine yasak konulması, gelmektedir. Tüm bu gerekçeler aile bireylerinin yaşanılan sorunlar hakkında farkındalık oluşturacak eğitim ve etkinliklere ihtiyaç duyduğunu göstermektedir.

Adana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı bünyesinde, İl Müftülüğünce “Huzurlu Aile” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı, Güney Adana mahallelerinde yaşayan ailelerin, aile içi ve akrabalar arası iletişim bağını güçlendirerek, çocuk ve gençlerin suç ortamlarından uzak tutulmasının sağlanmasıdır. Aile içi yaşanan sorunları en aza indirgemek ve rol model olacak ailelerin oluşmasına katkı sunmaktır. Eylül 2017'de başlanacak proje ile Güney Adana mahallelerimizde hizmet veren 150 cami ve 30 Kur’an kursumuzla, Ağustos 2018'e kadar 6500-7000 aileye ulaşılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında“Babalar ve Oğulları”,“Anneler ve Kızları” sloganıyla hemcins olan aile bireylerinin muhtemel sorunlarına çözüm önerileri bulunulacak ve iletişim kalitesini arttıracak sunumlar yapılacaktır.“ Anneler-Babalar Derste” sloganıyla mahalle imamlarımızın öncülüğü ve teşvikiyle anne-babalar okullarda veya uygun ortamı olan Kur’an Kurslarında toplanacaktır. Bu kişilere “Öfke kontrolü, evlilikte iletişim, çocukları psikolojik tanımada destek, şiddeti tanıma ve baş edebilme yolları” vb. aile içi muhtemel sorunların çözümü ve aile içi iletişim kalitesini arttıracak dersler yapılacaktır.“Çınarın Gölgesinde” “Köklerimizden Besleniyoruz” sloganıyla aile bireylerini, aile büyüklerinin etrafında toplayarak sohbet halkalarının oluşturulması sağlanacaktır. Sosyal çevresi olan ailelerin, aile içi iletişimde daha başarılı olduğu gerçeğinden hareketle,“Çay-Kahve Bahane…” sloganıyla komşuları evlerde bir araya getirecek etkinlikler düzenleyip ailelerin sosyalleşmesine katkı sunulacak ve komşuluk ilişkileri geliştirilecektir. Bu faaliyetlere düzenli katılım sağlayan ailelere çeşitli hediyeler ve “Huzurlu Aile” sertifikaları verilmesi planlanmaktadır. Proje, Ağustos 2018'de son bulacaktır.

Projenin tamamlanmasıyla Güney Adana bölgesinde, aile içi iletişim probleminin azalması, bilinçli ve rol model aile sayısının artmasına katkı sağlaması beklenmektedir.