İÇİMİZDEN BİRİ


Yönetici Kurum: İl Sağlık Müdürlüğü

Proje Ekseni: Sosyal Uyum

Proje Konusu: Güney Adana Bölgesinde çocuklara ve gençlere ilham vermek. Gençlerin kendileriyle aynı bölgede yaşamış, aynı zorluklarla mücadele ederek toplumda daha iyi şartlarda kendini konumlandırmış kişilerle tanışmalarına imkan vermek. Onların başarı öykülerini dinleyerek kendilerine örnek almalarını ve hayatlarına yön vermelerini sağlanmak.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesinde yaşayan bireyler.

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Adana ESOB, ATO, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, TRT.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - ARALIK 2018

Adana sürekli göç almaktadır. 2015 TÜİK verilerine göre ilimiz nüfusunun yüzde 40,28’ini başka bir ilin nüfusuna kayıtlı bireylerin oluşturduğu tespit edilmiştir. İlimize göçle gelen gruplar, öncelikle Güney Adana mahallelerine yerleşmektedir. Güney Adana mahallelerinde bugün yaklaşık 465.000 kişi yaşamaktadır. Düzenli bir şehir planlaması yapılmadan şehrimize göçle gelen gruplar, kentleşme ve altyapı sorunları başta olmak üzere sosyal uyum sorunları yaşamaktadır. Göç ile gelen bireyler, sosyal ve fiziki çevrelerinin değişmesi, bu yeniliklere uyum sorununu da beraberinde getirmekte, kişinin kendini çaresiz, güvensiz hissetmesine yol açmaktadır. Bunun sonucunda kişi, yabancılaşma duyguları, anksiyete ve depresif belirtiler gibi sağlık sorunları yaşamaktadır. Özellikle çocuklar bu süreçte en fazla uyum sorunu yaşamaktadır. Bireyler bu süreçte, başarılı modellere, onları yönlendirecek akranlara, hayatta kalma mücadelesini başarı ile yöneten, sosyal uyum sürecini tamamlayarak toplumda iyi bir yer edinmiş kişilerin tecrübelerini dinlemeye ihtiyaç duymaktadır. Aynı sorunlarla karşılaşmış, sıra dışı düşünce yapısı, cesareti, mücadeleci ruh ve iyi ahlak yapısı vb yönleri ile kendi içlerinden gelen biri, bu sorunları yenmiştir.

Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında hazırladığımız “İçimizden Biri” projesi ile Güney Adana Bölgesinde yaşamış ve tüm zorluklara rağmen başarılı olmuş, kariyer sahibi 40 kişinin, Güney Adana mahallelerinde yaşayan çocuklarla ve gençlerle tecrübelerini paylaşması, ilham kaynağı olması sonucunda sosyal uyum sorunlarının azaltılmasına katkı sağlaması hedeflenmiştir.

Eylül 2017'de başlayacak projemiz ile Güney Adana Bölgesinde yaşamış, başarılı olmuş, yaşadığı tüm zorlukların üstesinden gelerek kariyer edinmiş 10 başarılı kişinin halkla buluşarak ilham kaynağı olması hedeflenmektedir.

Proje Faaliyetleri: Başarılı, kariyer sahibi 40 kişi belirlenecektir. “İçimizden Biri” olarak belirlenen kişiler ile yaşadığı mahallelere ziyaretler yapılacaktır. Belirlenen günlerde10 başarılı kişi ile “İçimizden Biri Buluşma Programları” düzenlenecektir.40 başarılı bireyin tecrübelerinden oluşan “İçimizden Biri” kitabı ve belgeseli hazırlanacaktır.Proje, Aralık 2018'de son bulacaktır.