KADIN ELİ İLE GÜNEY KURUSU


Yönetici Kurum: Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Proje Ekseni: Sosyal Uyum – İstihdam

Proje Konusu: Güney Adana bölgesinde yaşayan ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı kadınlara narenciye kurutma konusunda teorik ve uygulamalı eğitimler verilerek bu kadınların ilimizde kurulacak olan narenciye kurutma tesisinde istihdam edilmelerini sağlamak.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan işsiz kadınlar.

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Seyhan Belediye Başkanlığı, İl Ticaret Müdürlüğü.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: KASIM 2017 - AĞUSTOS 2018

Güney Adana bölgesinde yaşayan kadınlar genellikle eğitim düzeyi düşük, sosyo- ekonomik açıdan dezavantajlı ve iş hayatında kendilerine bir yer edinememiş durumdadırlar. Projenin hedef kitlesini oluşturan bu kadınlara yönelik olarak uygulanacak mesleki eğitimler ve sonrasında istihdam olanağı yaratılması yoluyla kadınların toplumsal hayata adapte olması amaçlanmıştır.

Valiliğimiz koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından yürütülecek olan bu projede kadınlarımıza narenciye kurutma konusunda teorik eğitimlerin yanı sıra uygulamalı eğitimler verilecektir. Eğitimlerin sonunda kadınlarımız Milli Eğitim onaylı sertifika edineceklerdir. Teorik ve uygulamalı eğitimleri tamamlayan kadınlar iş hayatına atılmaları için özendirilecek ve teşvik edilecektir. Proje hedef grubunda yer alan ve eğitimler sonunda başarılı olan kadınların ilimizde kurulacak olan narenciye kurutma tesisinde işe başlamaları sağlanacaktır.

Projemizde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Seyhan Belediyesi, Seyhan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü ve İl Ticaret Müdürlüğü proje ortağı olarak sorumluluk üstleneceklerdir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü proje kapsamında verilen eğitimlerin Halk Eğitim modüllerine uygun olarak gerçekleştirilmesi ve sonrasında kursiyerlerin ulusal düzeyde geçerliliği olan bir sertifika edinebilmeleri için kurumumuzla işbirliği yapacaktır. Projenin teorik ve uygulamalı eğitimlerinin yürütülmesi için Seyhan Belediyesinin tahsis edeceği bir mekan atölye ve derslik olarak düzenlenecektir. Seyhan Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, eğitimlere katılacak kadınların belirlenmesinde destek sağlayacaklardır. İl Ticaret Müdürlüğü ise kadınların ürettiği ürünlerin pazarlanmasında etkin rol alacaktır.

Projenin 2017 yılı Kasım ayı itibariyle başlatılması planlanmaktadır. Bu tarihe kadar hedef kitlenin bulunduğu mahallelerde ön çalışmalar yapılacak, proje hedef grubu ile ön görüşmeler yapılacaktır. Eğitimlerin yapılacağı mahalle ve mekanlar tespit edilecek, eğitimci olarak kurumumuz ve Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilgili Halk Eğitim Merkezi Müdürlükleri çalışanları arasında seçilerek görevlendirilecektir.

Eğitim programı içerisinde başta narenciye olmak üzere sebze ve meyve kurutma teknikleri ile hijyenik gıda üretimi konusunda eğitim verilecektir. Atölyede ise kadınların edindikleri teorik bilgileri uygulamalı olarak pekiştirmeleri sağlanacaktır. Böylece hedef grupta yer alan kadınlar iş hayatına hazırlanacaktır. Eğitimler sonunda kursiyerlere Milli Eğitim onaylı sertifikalar verilecektir. Eğitimleri tamamlanan kadınlar ilimizde kurulacak olan narenciye kurutma tesisleri ve diğer gıda üretim tesislerinde istihdam edilecektir.