KİTABIM VE OKULUM BENİM BAŞARI YOLUM


Yönetici Kurum: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ekseni: Eğitim

Proje Konusu: Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması yoluyla okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi ve Türkçe’nin doğru ve etkin kullanımının sağlanması

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesinde eğitim alan ilkokul öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve kurum yöneticileri

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, AOSB, ATO, ASO.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

Okuma, yaşamı zenginleştiren, insanın bilgi ve kültür kazanmasında anahtar rol oynayan ve sürekli geliştirilmesi gereken bir beceridir. Bu yüzden öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi, eğitimin her kademesinde önemli bir hedef olarak düşünülmüştür.

Güney Adana Bölgesinde yer alan ilkokullarda eğitimine devam eden öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla “Kitabım ve Okulum Benim Başarı Yolum” projesi hazırlanmıştır. Proje kapsamında “Okuma Günü”, “Benim Çizgi Karakterim”, “Kitabım Artık Üç Boyutlu”, “Ailem İle Okuyorum”, “Bana Bir Masal Anlat”, “Ben Okudum Sıra Sende” “Yazar Buluşmaları”, “Güneyin Minikleri Tarihin İzinde” ve “Okuma Şenliği” isimli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Ayrıca öğretmenlere yönelik drama atölye çalışmaları, öğrencilere yönelik yarışmalar, gezici kütüphane etkinlikleri, İl Halk Kütüphanesi ve müze gezileri düzenlenerek öğrencilere okuma bilinci kazandırılacaktır.

Eylül 2017'de başlayacak proje kapsamında, Güney Adana Bölgesinde bulunan tüm ilkokullarda okuma etkinlikleri düzenlenecek ve 30.000 öğrenciye kitap dağıtımı gerçekleştirilecektir. Proje kapsamında şartları uygun olan okullarda Okuma Köşeleri oluşturulacaktır. Projenin hayata geçmesiyle Güney Adana Bölgesinde ikamet eden ilkokul çağındaki çocukların okuma becerileri gelişecek, bölgedeki çocuklara küçük yaşlardan itibaren okuma bilinci aşılanmış olacak, böylece proje bölgenin beşeri gelişimine de olumlu katkı sağlayacaktır.