KİTABIM VE OKULUM BENİM BAŞARI YOLUM


Yönetici Kurum: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ekseni: Eğitim

Proje Konusu: Öğrencilere okuma alışkanlığının kazandırılması yoluyla okuduğunu anlama becerilerinin geliştirilmesi ve Türkçe’nin doğru ve etkin kullanımının sağlanması

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesi’nde eğitim alan ilkokul öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve kurum yöneticileri

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Halk Kütüphanesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı AOSB, ATO, ASO

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı çerçevesinde, Türkçedeki bozulma ve yabancılaşmanın önüne geçmek amacıyla bilim, eğitim, öğretim ve yayın kuruluşları başta olmak üzere, hayatın tüm alanlarında Türkçenin doğru ve etkin kullanımının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, okuma kültürünün yaygınlaştırılması, çocukların erken yaşlarda kültür ve sanat eğitimi almalarının gerekliliği vurgulanmaktadır.

Okuma, yaşamı zenginleştiren, insanın bilgi ve kültür kazanmasında anahtar rol oynayan ve sürekli geliştirilmesi gereken bir beceridir. Bu yüzden öğrencilerin okuma becerilerinin geliştirilmesi, eğitimin her kademesinde önemli bir hedef olarak düşünülmüştür. Güney Adana Bölgesinde yer alan ilkokullarda eğitimine devam eden öğrencilere kitap okuma alışkanlığının kazandırılması amacıyla hazırlanan “Kitabım ve Okulum Benim Başarı Yolum” projesi kapsamında “Okuma Günü”, “Benim Çizgi Karakterim”, “Kitabım Artık Üç Boyutlu”, “Ailem İle Okuyorum”, “Bana Bir Masal Anlat”, “Yazar Buluşmaları”, “Güneyin Minikleri Tarihin İzinde” ve “Okuma Şenliği” isimli etkinlikler gerçekleştirilecektir. Ayrıca öğretmenlere yönelik drama atölye çalışmaları, öğrencilere yönelik yarışmalar, gezici kütüphane etkinlikleri, kütüphane ve müze gezileri düzenlenerek öğrencilere okuma bilinci kazandırılacaktır.

Eylül 2017 tarihinde başlayacak olan proje kapsamında, Güney Adana bölgesinde bulunan tüm ilkokullarda okuma etkinlikleri düzenlenecektir ve ortalama 30.000 öğrenciye kitap dağıtımı gerçekleştirilecektir.
Projenin hayata geçmesi ile Güney Adana Bölgesi’nde ikamet eden ilkokul çağındaki çocukların okuma becerileri gelişecek, bölgedeki çocuklara küçük yaşlardan itibaren okuma bilinci aşılanmış olacak, böylece proje bölgenin beşeri gelişimine de olumlu katkı sağlayacaktır.