KÜÇÜK ESNAFA BÜYÜK DESTEK


Yönetici Kurum: KOSGEB Adana Müdürlüğü

Proje Ekseni: Yoksulluk

Proje Konusu: Güney Adana Bölgesinde Yaşayan vatandaşların KOSGEB Desteklerinden haberdar olmalarının sağlanması ve faydalanma oranlarının arttırılmasıdır.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesinde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmeler, Bölgede Faaliyet Gösteren Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği, Sanayi Odası, Ticaret Odası

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

KOSGEB tarafından gerçekleştirilen işletme ziyaretleri, tespit ziyaretleri vb. saha tecrübelerinden elde edilen deneyimler neticesinde Güney Adana Bölgesinde faaliyet gösteren işletmelerin KOSGEB desteklerinden yararlanma oranlarının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu durumun ortaya çıkmasındaki temel sebepler; eğitim düzeyinin düşük olması, bilgisayar ve internet kullanım oranın düşük olması, KOSGEB destekleri hakkında daha az bilgi sahibi olmaları, bürokratik işlemleri yerine getirememe olarak belirlenmiştir. Bu çerçevede Adana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, KOSGEB Adana Müdürlüğünce ‘’Küçük Esnafa Büyük Destek” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı; Güney Adana Bölgesinde Yaşayan vatandaşların KOSGEB desteklerinden haberdar olmalarının sağlanması ve faydalanma oranlarının arttırılmasıdır.

 Proje kapsamında yapılacak bilgilendirme toplantıları sayesinde işletme sahiplerinin KOSGEB destekleri hakkındaki bilgi ve farkındalık düzeyleri arttırılacak, hedef bölgede faaliyet gösteren muhasebeci ve mali müşavirlere uygulamalı KOSGEB mevzuat eğitimi verilerek mükelleflerinin KOSGEB desteklerine erişimleri kolaylaştırılacaktır.

 Eylül 2017'de başlanacak proje ile Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası ile görüşülerek hedef bölgede mükellefi bulunan muhasebecilerin proje hakkında bilgilendirilmesi için 150 kişiye bilgilendirme toplantısı düzenlenecektir. Eylül 2017'de ilki yapılacak olan ve ayda bir defa olmak üzere proje süresince hedef bölgedeki 500 işletmeye KOSGEB destekleri hakkında bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. Kasım 2017’de başlayacak ve 6 grup halinde, Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirlerin KOSGEB destekleri hakkında uygulamalı eğitime tabi tutulması amacıyla 120 kişiye eğitim verilecektir. KOSGEB’e daha önce kaydı olmayan ya da kaydı olan ancak destek başvurusunda bulunmayan işletmelere 20 kişilik gruplar halinde proje süresince toplamda 120 işletme yetkilisine KOSGEB Destekleri hakkında uygulamalı eğitim verilecek olup, KOSGEB desteklerine erişimde kolaylık sağlanacaktır.

 Proje, Ağustos 2018'de son bulacaktır. Projenin tamamlanması ile, bölgede faaliyet gösteren işletmecilerin KOSGEB destekleri hakkında bilgi ve farkındalık düzeyi geliştirilecek, yine bölgede faaliyet gösteren işletmelerin defterlerini tutan muhasebecilerin KOSGEB destekleri ve başvuru süreçleri hakkında bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanarak, KOSGEB desteklerinden faydalanma oranlarının arttırılması beklenmektedir.