BENİM MESLEĞİM ÜLKEMİN GELECEĞİ


Yönetici Kurum: Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü

Proje Ekseni: Yoksulluk / İşsizlik / Yanlış Meslek Seçimi

Proje Konusu: İnsan kaynaklarını doğru şekilde kullanarak işgücü piyasasının etkinliğini arttırmak ve Güney Adana’nın Sosyo-Ekonomik gelişmesine katkı sağlamak.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesindeki TEOG başarı sıralamasında en geride kalan 10 ortaokulun 8.Sınıf öğrencileri, Öğrenci Aileleri ve Okul Psikolojik Danışmanları ile 12 Anadolu Lisesi’nin 10.Sınıf öğrencileri, Öğrenci Aileleri ve Okul Psikolojik Danışmanları

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü(Seyhan ve Yüreğir RAM), Çukurova Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, AOSB Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EKİM 2017 - HAZİRAN 2018

Gelir düzeyinin düşük, genç işsizliğinin oldukça yüksek olduğu Güney Adana Bölgesinde sosyo–ekonomik durumun iyileştirilmesine yönelik müdahalelerin yapılması, özellikle gençlerin kendi yeteneklerine göre doğru mesleki yönlendirme yapılarak işgücü piyasasına kazandırılmaları elzemdir.

 Projemiz ile yetenek ve ilgilerine uygun bir meslek bulma şansına sahip olacak olan birey, daha mutlu ve daha başarılı olacak; sürekli meslek değiştirme ve dolayısıyla iş değiştirme çabası içinde olmayacaktır. Her yıl binlerce insanın iş ve meslek değiştirmesinden kaynaklanan maddi ve manevi kayıpların azalması sağlanacaktır. Bu nedenle projemiz toplumu oluşturan bireylerin mutluluğu kadar, toplumun sosyo-ekonomik kalkınmasını sağlamak açısından da büyük önem taşımaktadır.

Projemiz ile Güney Adana Bölgesinde meslek seçme aşamasında bulunan ve TEOG başarı sıralamasında en geride olan 10 Ortaokulun tüm 8. Sınıf öğrencileri, öğrenci aileleri ve Okul Psikolojik Danışmanları ile yine Güney Adana Bölgesinde bulunan tüm Anadolu Liselerinin 10. sınıf öğrencileri, öğrenci aileleri ve Okul Psikolojik Danışmanlarına ulaşılacak, öğrencilerin kendilerine uygun ve sağlıklı mesleki kararlar vermelerine yardımcı olunacaktır. Öğrencilerin mesleki başarı ve tatminlerini arttırıp hayata olumlu bir şekilde tutunmaları sağlanacaktır.

18 Ekim 2017 tarihinde başlanacak olan “Benim Mesleğim Ülkemin Geleceği” projesi kapsamında, 10. Sınıf Öğrencilerine “Mesleki Yönelim Test Bataryası” uygulanarak meslek envanterleri çıkarılacak ve iş ve meslek danışmanları tarafından Mesleki Tanıtım ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir. Öğrencilere “Geleceğin Meslekleri”, “Meslek Seçiminin Önemi” vb. konularında seminerler ve konferanslar düzenlenecektir. Meslek danışmanları tarafından mesleki rehberlik hizmeti olarak, öğrencilere bölüm ve meslek tanıtımları yapılacaktır. Ayrıca ailelere de bilgilendirme seminerleri yapılacaktır. Okul Psikolojik Danışmanlarına ve Çukurova Üniversitesinde okuyan farklı bölümlerden en az 10 öğrenciye ve yine Çukurova Üniversitesinde PDR ve Psikoloji bölümünde okuyan en az 10 gönüllü öğrenciye “Meslek ve İşgücü Piyasası İlişkisi” konusunda eğitim programı düzenlenecektir. Gönüllü öğrencilerimiz kendi bölümlerini tanıtacak Okul Psikolojik Danışmanlarımız ise meslek seçimi ve önemi, sosyal ve bireysel sorunlarla başa çıkma, ders çalışma yöntem ve teknikleri, zaman ve kaynakları etkili kullanmak vb. konularda eğitimler verecektir. İŞKUR tarafından hazırlanan meslekleri tanıtıcı videolar okullarımız Okul Psikolojik Danışmanları tarafından öğrencilere izlettirilecektir. Eğitim-Öğretim yılı içerisinde hedef kitleyi oluşturan öğrencilerimizin Fakülteleri ve Meslekleri yakından tanımaları için ilimiz sınırlarında bulunan üniversitelere ve işletmelere ziyaretler gerçekleştirilecektir.

Projemiz Haziran 2018'de son bulacaktır. Projemizin başlangıç ve sonunda uzman kişilerden oluşturulmuş bir komisyon tarafından hazırlanan ön test ve son test uygulamaları yapılarak projemizin başarısı da değerlendirilecektir.

Projenin tamamlanması ile Okul Psikolojik Danışmanlarına Meslek Seçimi ve Tanıtımı konusunda yeni yaklaşımlar ve beceriler kazandırılması, öğrencilerin mesleklerin avantajlı ve dezavantajlı yanlarını görerek tercihlerinde doğru tutum ve davranış geliştirmelerinin sağlanması, ailelerin çocuklarına mesleki yönlendirme konusundaki yaklaşım tarzının değişmesi beklenmektedir.