MESLEK LİSELİLER GİRİŞİMCİ OLUYOR


Yönetici Kurum: KOSGEB Adana Müdürlüğü

Proje Ekseni: İşsizlik

Proje Konusu: Güney Adana Bölgesinde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesinde yer alan 11 Mesleki ve Teknik Liselerinde okuyan 2500 öğrenci ve Güney Adana’da yer alan Mesleki Eğitim Merkezlerinde öğrenim gören öğrenciler

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi, Bilim ve Teknoloji Üniversitesi

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

Meslek Lisesi ve Mesleki Eğitim Merkezleri, gençlerin kendi kazançlarını sağlamalarının en kısa yollarından biridir. Bu kurumlardan mezun olan kişilerin büyük bir çoğunluğu bir iş yerinde teknik personel statüsünde çalışarak gelir elde etmektedirler. Kendi işini kurmak isteyen meslek sahibi girişimcilerin planlı bir iş kurması, böylece daha uzun ömürlü ve sağlıklı işletmeler oluşturulması önemlidir.
Bu çerçevede Adana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, KOSGEB Adana Müdürlüğünce ‘Meslek Liseliler Girişimci Oluyor” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı, Güney Adana Bölgesinde yer alan 11 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan 2500 öğrenciye ve Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören öğrencilere, girişimcilik kültürünün aşılanması ve daha sağlıklı işletmeler kurmalarının KOSGEB destekleri ile sağlanmasıdır.
Güney Adana Bölgesinde girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulması genel hedefine uygun olarak; girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve beceri sahibi olmaları, bu süreçte kendi rol ve sorumluluklarının farkına varmaları ve kendi iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek düzeyde bilgi ve deneyim kazanmaları sağlanacaktır.
Eylül 2017'de başlanacak proje ile Güney Adana Bölgesinde yer alan 11 Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde görevli öğretmen ve eğitim gören öğrencilere KOSGEB Girişimcilik Desteği ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenecek.
Adana ilinde yer alan Meslek Yüksek Okullarında okuyan öğrencilere Girişimcilik Desteği ile ilgili bilgilendirme toplantıları düzenlenecek. Proje, Ağustos 2018'de son bulacaktır.
Projenin tamamlanması ile, Güney Adana Bölgesinde yer alan Mesleki Eğitim Merkezlerinde eğitim gören, Güney Adana da yaşayan ve Açık Öğretim Kurumlarında, Meslek Yüksek Okullarında okuyan öğrencilere, her ay 30 öğrenci ve yıl boyunca da toplamda 360 öğrenciye 25 Eylül 2017'de ilki gerçekleştirilerek Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenecektir. Haziran 2018’e kadar toplamda 12 sınıflık projenin uygulanması ile iş kurma fikri olan öğrencilerin girişimcilik desteğinden faydalanarak iş kurması sağlanacaktır.