NESİLDEN NESİLE SAĞLIK ÖĞÜTLERİ


Yönetici Kurum: Adana İl Sağlık Müdürülüğü

Proje Ekseni: Sağlık

Proje Konusu: Güney Adana bölgesinde yaşayan 65 yaş üstü 3000 yaşlı bireyin sağlık taramalarının yapılmasıdır.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesinde yaşayan 65 yaş ve üzeri bireyler ve yakınları.

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü, TRT, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Büyükşehir Kent Konseyi Engelli Meclisi, Muhtarlıklar.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - ARALIK 2018

“NESİLDEN NESİLE SAĞLIK ÖĞÜTLERİ” projesi ile göçle gelen veya sosyo-ekonomik durumu kötü, 65 yaş üstü yaşlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal destek ile sağlık yönünden yaşam kalitelerinin arttırılması ve sağlık bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır
Mahalle muhtarlıkları işbirliği ile ulaşılan 65 yaş üstü bireyler, Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Yaşlı Sağlığı Birimine yönlendirilerek tedavileri yapılacak, beslenme ve fizik tedavi programları düzenlenecektir.
Ülkemizdeki yaşlı nüfus, diğer yaş gruplarındaki nüfusa göre daha hızlı bir artış göstermektedir. Yaşlılık; fiziksel, psikolojik ve sosyal boyutları ile bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken bir dönemdir. Bu nedenle yaşlı birey, gençler için geçerli tıbbi değerlendirmeden daha farklı bir bakış açısını ve özgün bir yaklaşımı gerektirir. 65 yaş üzeri yaşlı bireylerde maddi ve manevi çöküntüleri azaltmak için,erken teşhisle hastalıkları oluşmadan önlemek gerekir.
Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında hazırladığımız “Nesilden Nesile Sağlık Öğütleri” projesi ile göçle gelen veya sosyo-ekonomik durumu kötü, 65 yaş üstü yaşlıların fiziksel, ruhsal ve sosyal destek ile sağlık yönünden yaşam kalitelerinin arttırılması ve sağlık bilincinin oluşturulması amaçlanmaktadır. Eylül 2017'de başlayacak projemiz ile Güney Adana Bölgesinde yaşayan 65 yaş üstü yaşlı birey listesi, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürlüğü'nden alınacak verilerle belirlenecektir. Belirlenen listedeki 65 yaş üstü bireylere, muhtarlıklar aracılığıyla ulaşılacaktır.
Proje Faaliyetleri: Mahalle muhtarlıkları işbirliği ile ulaşılan 65 yaş üstü bireyler, Sağlık Bakanlığı Adana Şehir Hastanesi Aile Hekimliği Kliniği Yaşlı Sağlığı Birimine yönlendirilerek tedavileri yapılacak, beslenme ve fizik tedavi programları düzenlenecektir. İl Müftülüğü ile birlikte, 600 yaşlımıza ev ziyaretleri planlanarak manevi destek eğitimleri verilecektir. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile yaşlılarımızla beraber spor etkinlikleri kapsamında sağlıklı yaşam yürüyüşü düzenlenecektir. Yaşam boyu edindiği tecrübelerini kendilerinden sonraki nesillere aktarmak isteyen 20 yaşlımızla belgesel çekilecektir. “Yaşlı Sağlığı Sempozyumu” ile yaşlı sağlığı taramaları konusunda hazırlanan raporumuz tanıtılacaktır.
Projenin uygulanması ile Güney Adana Bölgesinde yaşayan 65 yaş üstü bireylerde sağlık taramaları yapılarak kronik hastalık profilleri çıkarılacaktır. Yeni sağlık sorunlarının tespitierken dönemde yapılarak 65 yaş üstü bireylerin yaşam standartlarının yükseltilmesi sağlanacaktır.