PROJEM İLE VARIM


Yönetici Kurum: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ekseni: Eğitim

Proje Konusu: Güney Adana Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin proje fikirlerini geliştirme ve gerçekleştirmelerine imkân sağlanması

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesinde görev yapan öğretmenler

Proje Ortak ve Paydaşları: Çukurova Kalkınma Ajansı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, ASO, ATO, AOSB.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

Eğitim sisteminin işleyişini ve sunulan hizmetin niteliğini belirleyen en önemli öge öğretmenlerdir. Eğitim sistemi üzerinde yapılacak her türlü yeni çalışmalar, toplum içerisindeki tüm bireyleri ilgilendirmektedir. Sınıf ortamlarında yapılacak nitelik geliştirme çalışmaları, öğretmenlerin motivasyonları ve mesleki becerilerine bağlı kalarak şekillenmektedir. Eğitimde kalitenin sürdürülebilirliğinin sağlanması için eğitimcilerin sürekli olarak kendilerini geliştirmeleri, mesleki bilgi düzeylerini korumaları, modern teknolojinin gerekliliklerine uyum sağlamaları gerekmektedir. Bu kapsamda; güncel eğitim teknikleri, eğitimde yeni yaklaşımlar gibi alanlarda eğitimcilerin bilgi, beceri ve motivasyonlarını arttırıcı konferans, sertifika programları, uluslararası projeler gibi çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Eğitime erişim başta olmak üzere eğitim kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarının azaltılması ve öğrenme ortamlarının niteliğinin eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde artırılması ihtiyacından yola çıkılarak hazırlanan “Projem ile Varım” projesi yeni fikirlerin eğitim öğretimde uygulanmasına imkân verilmesi ve yeni proje

fikirlerinin yaygınlaştırılabilmesini amaçlamaktadır. “Projem ile Varım” projesi ile Güney Adana Bölgesinde görev yapan öğretmenlerimize yönelik; Proje Döngüsü Yönetimi (PCM), Erasmus+ ve AB Hibe Projeleri, Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Kodlama eğitimleri verilmesi,

ayrıca eTwinning bilgilendirme toplantıları yapılması planlanmaktadır. Güney Adana Bölgesinde görev yapan öğretmenlerin hazırlamış olduğu en az 3 projenin öncelikli olarak kendi okullarında uygulanması için alt yapı oluşturulacaktır. Projenin tamamlanması ile Güney Adana’daki okullarda görev yapmakta olan öğretmenlerin proje yazma becerilerinin gelişmesine katkı sağlanacak, kurumlar arasındaki iletişim ve koordinasyon güçlenecektir. Bu

doğrultuda yapılan proje başvurularının başarılı olma olasılığı artacak, bölgeye kazandırılan hibe miktarlarında artış olacak buna bağlı olarak bölge kalkınmasında olumlu etkiler gerçekleşecektir.