SAĞLIK TURİZMİ ve SAĞLIKLI YAŞAMA FUARI


Yönetici Kurum: İl Sağlık Müdürlüğü

Proje Ekseni: Sağlık

Proje Konusu: Güney Adana Bölgesinde yaşayan insanlarda sağlık bilinci oluşturmak, farkındalıklarını yükseltmek, kalıcı davranış değişikliği geliştirmek ve sağlık çalışmalarını, çalışanlarını ve kurumlarını tanıtmaktır.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız ve tüm Adana halkı.

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversiteler ve Tüm Özel Sağlık Kuruluşları ve Aile Hekimleri, Derneği, Kızılay, Belediyeler, Zihinsel ve Fiziksel Engelliler, Derneği, Kalp Sağlığı Vakfı, Yeşilay.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

Adana’da hizmet veren tüm sağlık kurumlarının çalışmalarını tanıtmak, Güney Adana bölgesinde sağlık bilincini geliştirmek, sağlıkta bilinçsizliği önlemek, eğitim, danışmanlık ve tanıtım çalışmaları ile toplumsal bilinç ve farkındalık oluşturmak gerekmektedir.

Bu çerçevede, Adana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında İl Sağlık Müdürlüğünce “SAĞLIK TURİZMİ ve SAĞLIKLI YAŞAMA FUARI” projesi hazırlanmıştır.

Sağlık okuryazarlığı, koruyucu sağlık hizmetlerinin tamamlayıcı bir parçasıdır. Bu nedenle; proje kapsamında sağlıkla ilgili kamuoyunda ses getirecek etkinlikler düzenlenecektir. Toplumun ve özellikle Güney Adana Bölgesinde yaşayan çocukların sağlık kurumlarını tanımaları hedeflenmiştir. Bu bölgede yaşayan çocukların sağlık hizmetleri konularında bilgilenmeleriyle sağlık okuryazarlığı bilincinin oluşturulması amaçlanmıştır.

Sağlık okuryazarlığı, kişinin sağlıkla ilgili etkin ve uygun kararları verebilmesi için sağlık bilgilerini okuma, anlama ve kullanma kabiliyeti olarak tanımlanmıştır. Sağlık sisteminin nasıl kullanılabileceği ve bu sistemden nasıl yararlanılabileceğinin bilinmesi de bu tanımın içinde yer almaktadır. Tanımdan anlaşılabileceği gibi, toplumun her ferdi sadece okuma ve anlama değil, sağlıkla ilgili karar verebilmeyi sağlayacak kadar sağlık bilgilerine sahip olmalıdır. Bu bilincin erken çocukluk döneminden itibaren verilmesi gerektiğinden fuar ziyaretlerinde okullara öncelik verilecektir.

2018 Ekim-Kasım ayları içerisinde, 5 gün sürecek olan fuara 20.000 kişinin katılımı hedeflenmektedir. Proje faaliyetleri olarak; düzenlenecek fuar ilimizde hizmet veren tüm sağlık kurumlarının katılımları ile (stant-sunum-etkinlik) gerçekleştirilecektir. Güney Adana Bölgesindeki gönüllü okullardan en az 20 tanesinin öğrencileri, belediyelerin desteği ile taşınarak fuar ziyareti sağlanacaktır. Proje, Aralık 2018 tarihinde son bulacaktır.

Sağlık Turizmi ve Sağlıklı Yaşam Fuarının ilimizde toplumun sağlığa bakış açısının değişmesine ve sağlık bilincinin gelişmesine katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.