SESİM (Sağlık Eğitim Sosyal İletişim Merkezi)


Yönetici Kurum: İl Sağlık Müdürlüğü

Proje Ekseni: Sağlık, Eğitim, Kadın Sağlığı, Sosyal İçerme

Proje Konusu: Göçle oluşan Güney Adana bölgesinde yaşayan özellikle yoksul, göçten doğrudan veya dolaylı etkilenen kadınların sağlıklı yaşam kalitesini iyileştirmek ve kentsel yaşama katılımını arttırmaya katkı sağlamak.

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan öğrenciler ve aileleri, gençler, okul aile birlikleri, kamu çalışanları eşleri, esnaflar.

Proje Ortak ve Paydaşları: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, KOSGEB, İŞKUR, İl Müftülüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Adana ESOB, ATO, ASO, Büyükşehir Kent Konseyi Kadın Meclisi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Muhtarlıklar.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - ARALIK 2018

Toplumun yarısını oluşturan kadınlar, kalkınmada kritik öneme sahiptir. Kadın, toplum içerisinde bir birey olmanın yanında; evde anne olmak, eş olmak, ev kadını olmak gibi sorumluluk gerektiren oldukça zor görevleri yerine getirmektedir.

Adana’ya terör, ekonomik sıkıntı vb. nedenlerle göç eden kadınlar, kentleşme sürecini tamamlayamamış sosyal gruplar içerisinde yer almaktadır. Bu sosyal gruplar içerisinde yer alan kadınlar ve genç kızlar, yoğun bir dışlanmışlık ve yoksulluk sorunu altında ezilmekte ve az gelişmişliğin belirleyici parametrelerini hayatlarında tüm ağırlığı ile hissetmektedir.

Kadın sağlığı bir bütündür. Kadınlar, biyolojik faktörlerin yanı sıra, aile ve topluma ait birçok sosyo-kültürel faktörden etkilenmektedir. Beden sağlığı kadar ruh sağlığını da destekleyerek onların sosyalleşme süreçlerinde kendilerini ifade ederek toplumsal hayata katılımlarını sağlayacak politikalar yürütülmedir. Güney Adana Bölgesine göç ile gelen kadınların güçlendirilmesi için yoksulluk, eğitim, sağlık, tarımsal üretim, girişimcilik, pazarlama, örgütlenme, sosyal güvenlik gibi güçlenmeyi güvence altına alacak birçok faktöre ilişkin sorunların çözümlenmesi gerekmektedir.

Proje kapsamında 100 kadının SESİM eğitim programı dahilinde, sağlık okuryazarlığı düzeylerinin yükseltilmesi amaçlanmıştır. SESİM Projesi ile kadın-çocuk sağlığı, kadın hakları, aile bilinci, sosyal uyum süreçleri, liderlik, girişimcilik, kooperatifçilik, STK mevzuatı, KOSGEB ve İŞKUR destekleri konusunda kadınların eğitilmesi, bu sayede mahallelerinde liderlik yapabilecek bireylerin yetiştirilmesi planlanmıştır.

Böylece mahallelerinde yaşayan vatandaşlarımızı doğru yönlendirecek, Türk Medeni Kanunu ve evlilik sürecindeki kadın hakları vs. birçok konuda danışmanlık yapacak bilinçli kadınlar yetiştirilecektir. Özellikle kadın haklarına yönelik ihlallerin önlenmesi konusunda hazırlanan eğitim programında kent yaşamına uyum, kadın hakları ve pek çok konuda yapılacak faaliyetlerle kadınların bilinçlenmesi sağlanacaktır.

Eğitim sonrasında mahallelerinde kadın liderler yetiştirilmesi teması ile 66 mahallede SESİM bilgilendirme toplantıları düzenlenerek bu konuda hizmet veren STK ve kurumlarla işbirliği ağı oluşturulacaktır. Bu sayede daha çok kadına ulaşmayı hedefleyen projemiz, Güney Adana'da kadınların sesi olacaktır. Proje, Aralık 2018'de son bulacaktır.