ŞİMDİ OKUL ZAMANI, ŞİMDİ BAŞARMA ZAMANI


Yönetici Kurum: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ekseni: Eğitim

Proje Konusu: Güney Adana Bölgesinde yer alan İlköğretim Kurumlarında eğitime erişim ve eğitime devam oranlarının artırılması

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesinde yer alan İlköğretim Kurumları öğrencileri, velileri, öğretmenleri ve kurum yöneticileri

Proje Ortak ve Paydaşları: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, AOSB, ATO, ASO.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

İlimizde göçün getirdiği hızlı kentleşme ile birlikte ilçeler ve mahalleler arası kalkınma farklılıkları görülmektedir. Güney Adana Bölgesinde, kırılgan grupların oluşturduğu mahallelerde kültürel ve ekonomik alanda farklılıklar artmaktadır. Kırılgan grupların yoğun olduğu bu bölgelerde eğitim açısından birincil problem; okullaşma oranları, okula devam ve

erken okul terki olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle ilköğretim kurumlarında öğrencilerimizin zorunlu eğitimin ilk yıllarında okullardan uzaklaşmaları, onların topluma entegrasyonu başta olmak üzere etkin yurttaş olma potansiyelini de engellemektedir. Valiliğimizin koordinasyonunda yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından “Şimdi Okul Zamanı, Şimdi Başarma Zamanı” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı; Güney Adana Bölgesinde yer alan ilköğretim kurumlarında eğitim gören öğrenciler, öğrenci velileri, öğretmenler ve okul yönetimi arasındaki iletişimi etkili rehberlik faaliyetleri ile güçlendirerek erken okul terkini %20 azaltmaktır. Ayrıca, öğrencilerin okul hayatı sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle desteklenmesi hedeflenmektedir. Bu faaliyetlerin sonucunda, öğrencilerin başarıları arttırılacak ve okula devamlılıkları sağlanacaktır.

Eylül 2017’de başlayacak proje için toplam 24 ana faaliyet planlanmıştır. Bu faaliyetler; Proje ortağı kurum temsilcileri ile belirlenen devamsızlık nedenlerinin araştırılması, çözüm önerileri geliştirilebilmesi için devamsız öğrencilere ev ziyaretleri yapılması, yapılan ev ziyaretlerinin okul düzeyinde değerlendirilmesi ve raporunun hazırlanması, “Güney’de Okulum Var” Okul

Koçluğu uygulaması (İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli İl Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleri ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinde görevli Şube Müdürlerine Güney Adana Bölgesinde yer alan okullar ile eşleştirilmesi), Anne Baba eğitimleri, ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik seminerler verilmesi, “Anneler Eğitim Konuşuyor” etkinliği kapsamında, proje ortağı İl Müdürleri eşleri, mahalle muhtarları eşleri, okulları temsilen Okul Devamsızlık İzleme Komisyonu tarafından aylık belirlenecek olan bir kadın veli ile aylık toplantılar yapılması, öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik öğrenci ve öğretmenler arasında Satranç ve Zekâ Oyunları Turnuvaları, “Şimdi Okul Zamanı, Şimdi Başarma Zamanı Şenliği” kapsamında okul içi spor, tiyatro, müzik, resim ve diğer alanlarında sosyal faaliyetlerin yapılması, devamsızlığın azaltılması amacıyla “Biz Okuldayız” etkinliğinin yapılması ve katılımcı öğrencilere yönelik bir ödüllendirilme sistemi kurulması, eğitici geziler, ağaç dikim etkinliği ve “Tarih Nerede Biz Orada” etkinliğinin düzenlenmesi şeklinde özetlenebilir. Proje ile eğitime erişemeyen ve eğitime devam edemeyen çocukların belirlenen problemlerine il çapında tüm kamu kuruluşlarının katılımı ile çözümler üretilerek çocuklarımızın okula devamı sağlanacak ve sosyal, kültürel, sportif ve akademik alanda başarıyı arttırma konusunda öğrencilere aile desteğinin sağlanması teşvik edilecektir. Örgün eğitimin yanı sıra, dersleri destekleyici çeşitli sosyo-kültürel faaliyetler düzenlenmesi ve mevcut faaliyetlerin artırılması sağlanacaktır. Ayrıca, kurum içinde öğrenci, öğretmen, yönetici, veli iletişiminin geliştirilmesi suretiyle takım ruhu oluşturulacak, iş ve görev paylaşımı verimli hale getirilerek kurum kültürü tesis edilecek ve ortak memnuniyet sağlanacaktır. Proje ile kurum/kuruluşların sosyal sorumluluk çalışmalarına ortam hazırlanacak, okul ve paydaşlar arasında sürdürülebilir ve karşılıklı bir etkileşim ekosistemi oluşturulacak ve Güney Adana Bölgesinde bulunan okullarda sosyal faaliyetlerin sayısı ve katılımı arttırılacaktır. Farklı sosyo-ekonomik çevrede yetişen çocuklar arasında olumlu akran ilişkileri kurma fırsatı verilecek bu sayede çağ nüfusunun anti-sosyal davranışlardan uzaklaştırılması sağlanacaktır. Uygulanan çözüm yolları süreklilik gösterecek ve kurumlar arası iş birliği ile devamsızlığa yönelik müdahalelerin çeşitliliği ve etkililiği arttırılacaktır.