TARİHTE BİR-İZ


Yönetici Kurum: İl Müftülüğü

Proje Ekseni: Sosyal Uyum

Proje Konusu: Güney Adana mahallelerinde etnik kimlik ve kültür farklılıklarının, Adana tarihi için bir zenginliği yansıttığı, geleceğe de zenginlik olarak yansıtılmasının sağlanması

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan vatandaşlar

Proje Ortak ve Paydaşları: Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Seyhan Belediye Başkanlığı, Yüreğir Belediye Başkanlığı, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Çukurova Üniversitesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

2015 TÜİK verilerine göre Adana’da yaşayan bireylerin yüzde 40,28’i Adana dışında başka bir ilin nüfusuna kayıtlı bireylerden oluşmaktadır. Göçle gelen, gelir düzeyi düşük nüfus yoğunlukla Güney Adana mahallelerinde ikamet etmektedir. Bu durum çarpık kentleşme, altyapı sorunları başta olmak üzere kentleşme ve sosyal uyum problemlerini de beraberinde getirmektedir. Şehirlilik bilinci ve kentsel yaşam kalitesinin artmasında en önemli faktörün “Kent Kimliği” bir diğer ifadeyle “Kentin İmajı” olduğu bilinmektedir. Kent kimliğinin oluşmasında, kentte yaşayanların, kente karşı aidiyet duygusu hissetmesi önemlidir. Çoğunluğu göçle gelen kişilerden oluşan Güney Adana bölgesindeki insanların, kente aidiyet hissetmesinde sosyo-kültürel faaliyetlerin arttırılması oldukça önemlidir. Adana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, Adana İl Müftülüğünce “Tarihte Bir-İz” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı,yoğun göç ile farklı kültürlere ev sahipliği yapan Adana'da, ortak tarihimiz üzerinden farklılıklarımızın zenginlik olduğunu göstermektir. Proje ile Güney Adana mahallelerinde etnik kimlik ve kültürel farklılıkların, kültürel çatışmalara sebep olmasının önüne geçilmesi ve sosyal uyum konusunda farkındalık oluşturulması hedeflenmektedir. 

Eylül 2017'de başlayacak proje, Ağustos 2018'de tamamlanacaktır.Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler sonucu, toplamda 27 bin kişiye ulaşılması hedeflenmektedir.

Proje kapsamında“Tarihte Bir-İz”Tarih Müzesi ile özellikle olumsuz propagandalar neticesinde Güney Adana mahallelerimizde zayıflatılmaya çalışılan tarihteki birlik ve beraberliğimiz, genç kuşaklara hologram teknolojisi sayesinde etkin bir şekilde sunulacaktır. Adana'nın başta Fransız İşgali ve Ermeni Mezalimi olmak üzere, Çanakkale ve Kurtuluş savaşı gibi yakın tarihte vermiş olduğu mücadelede, toplumun her kesiminin ortak hareket ederek vatan müdafaası verdiği“Bizim Tarihimiz” seminerleri ile anlatılacaktır. Anadolu’da yaşayan toplumların iyi ve kötü günlerde birlikteliğini gösteren tarihi mekânlara“Tarihimize Yolculuk” gezileri düzenlenecektir. Proje, Ağustos 2018'de son bulacaktır.

Projenin uygulanması ile Güney Adana bölgesinde yaşayan, başta gençler olmak üzere tüm kesimlere, etnik kimlik ve kültür farklılıklarının bir sorun değil, kültürel bir zenginlik olduğu bilinci aşılanacaktır.