YARINLAR EĞİTİMLE, EĞİTİM OKUL ÖNCESİ İLE


Yönetici Kurum: İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Proje Ekseni: Eğitim

Proje Konusu: Güney Adana Bölgesi’nde okul öncesi eğitime erişimin ve okullaşma oranının artırılması

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana Bölgesi’nde ikamet eden çağ nüfusu, velileri, öğretmenleri ve kurum yöneticileri

Proje Ortak ve Paydaşları: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İŞKUR, KOSGEB, AOSB, ATO, ASO.

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - ARALIK 2018

2014-2023 yılarını kapsayan Çukurova Bölge Planında bahsedildiği üzere eğitim konusunda TR62 Bölgesindeki mevcut sorunlardan biri de okul öncesi eğitimde görülen düşük okullaşma oranlarıdır. TR62 Bölgesinde hayat boyu öğrenme anlayışının geliştirilmesi için öncelikli

olarak okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması gerekmektedir. Bu kapsamda TR62 Bölgesinde okul öncesi eğitim konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 32 ana faaliyetten oluşan “Yarınlar Eğitimle, Eğitim Okul Öncesi İle” projesi Güney Adana Bölgesinde yer alan resmi okul öncesi kurumlarında ve bünyesinde anasınıfı bulunduran ilkokullarda eğitime erişim ve okul öncesi okullaşma oranının artırılması temeline dayalı olarak, proje okulları olan okul öncesi kurumlarında öğrenci sayısının %20 artırılması, en az 2.000 veliye anne baba eğitimleri verilmesi ve proje okullarında sosyal etkinliklerin sayısının %30 artırılmasını hedeflemektedir.

Proje Eylül 2017 'de başlayacak olup “Ortak Arkadaşım: Oyuncak”, Yardımlaşma ve Dayanışma konulu ödüllü resim yarışması etkinlikleri ile paylaşmanın önemine dikkat çekilecektir. Ayrıca okul öncesi eğitimi cazip hale getirmek amacıyla velilere yönelik okul öncesi eğitimin önemi ve çağ nüfusu özellikleri, dengeli beslenme, çocuklarla iletişim ve aile tutumları konulu seminerlerin düzenlenmesi, “Okula Başla, Fırsatları Yakala Etkinliği”nin yapılması, 60 öğretmenimize “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar” konulu hizmet içi eğitimi ve çeşitli seminerler verilmesi planlanmıştır. Ayrıca, öğrencilere yönelik “Tarihle Erken Tanışma”, Kodlama Eğitimleri, Ağaç Dikimi, Uçurtma Şenliği etkinlikleri, sosyal ve kültürel geziler ve Yıl Sonu Şenliği gibi eğlenerek öğrenmeyi teşvik edici faaliyetler ile okul öncesi eğitimde okullaşma oranını arttırmaya katkı sağlanacaktır.

Daha sağlıklı nesillerin yetişmesi için temel nitelik taşıyan bu projenin, velilerde okul öncesi eğitimi bilincinin arttırılması, okul öncesi öğretmenlerinin yetkinliklerinin geliştirilmesi yoluyla bölge halkının yaşam kalitesine katma değer sağlayacak olumlu sonuçlar doğurması da beklenmektedir.