YAŞLIYIM HUZURLUYUM


Yönetici Kurum: Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü

Proje Ekseni: Sosyal İçerme

Proje Konusu: Güney Adana’da yaşayan 60 yaş üstü bireylerin sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sürdürmelerine destek olunması

Proje Hedef Kitlesi: Güney Adana bölgesinde yaşayan 60 yaş üstü, dezavantajlı bireyler.

Proje Ortak ve Paydaşları: İl Sağlık Müdürülüğü

Proje Başlangıç ve Bitiş Tarihi: EYLÜL 2017 - AĞUSTOS 2018

Adana’da 60 yaş üzeri geliri olan veya olmayan, yatağa bağımlı veya Alzheimer olan yaşlılarımızın bakım ve rehabilite aşamasında karşılaşılan sıkıntıların çözülmesi gerekmektedir.

Adana Valiliğimizin koordinesinde yürütülen Güney Adana Kalkınma Programı kapsamında, Adana Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünce “ Yaşlıyım Huzurluyum ” projesi hazırlanmıştır. Projenin amacı, Güney Adana bölgesinde yaşayan yaşlılarımızın huzurlu bir hayat sürdürmelerinin sağlanmasına katkıda bulunmaktır. Ayrıca, maddi yetersizlik içinde olan veya huzurlu aile ortamı bulunmayan yaşlılarımıza gereken yardımın yapılması amaçlanmaktadır. Her Gelişim Bir Değişimle Başlar 91 Eylül 2017’de başlayacak proje ile bölgede ikamet eden, maddi sıkıntı çeken ve sağlık sorunları yaşayan yaşlılarımıza ve Alzheimer hastalarına gereken rehabilitasyon çalışmaları yapılacaktır. 1 yıl sürecek olan projede ortağımız Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği ile bölgedeki yaşlılarımıza ulaşarak onların yaşam koşullarının iyileştirilmesi için çalışılacaktır. Proje, Ağustos 2018 tarihinde son bulacaktır. Projenin uygulanması ile yaşlılarımızın sosyal hayata uyum sıkıntıları çözülmüş, sağlıklı ve huzurlu birer birey olarak yaşamlarının sürdürülmesi sağlanmış olacaktır.